En foreldreløs generasjon

Hiv/aids

Hvert år smittes hundretusener barn av hiv, og enda flere mister sine foreldre til aids. UNICEF kjemper for en aids-fri generasjon.

  • Gravide Siah venter på svar på en Hiv-test ved en klinikk i Monrovia i Liberia. Klinikken er UNICEF-støttet, og utfører hiv-tester på alle gravide. Testen krever kun en enkel blodprøve, og er svært viktig i kampen mot å overføre hiv fra mor til barn.
  • 16 år gamle Clodine bærer en boks med UNICEF-rasjoner i Port-au-Prince, Haiti. Hun er gravid i sjette måned og hiv-smittet. Ved UNICEFs hjelp får hun gratis medisiner, og unngår å smitte sitt ufødte barn.
Hva gjør UNICEF?

Barn fødes uten hiv-smitte

Vi har kommet langt i kampen for å utrydde hiv/aids. Det jobbes kontinuerlig med innovative behandlingsmetoder, en ekspandering av tilbudet og informasjonsspredning. UNICEF har tatt en særlig ledende rolle i forebygging av mor til barn-smitte gjennom omfattende kampanjer. Ved å sørge for at gravide mødre blir testet for hiv, og får antiretroviral behandling (ARV) gjennom graviditeten, har barnet gode sjanser for å bli født uten hiv-smitte. 

Fremdeles mye igjen

Generasjonen som forsvinner

Hiv og aids er en av vår tids mest effektiv bremseklosser mot sosial og økonomisk utvikling. I land hvor sykdommen herjer holder den på å utradere en hel generasjon voksne. I Afrika sør om Sahara er aids den hyppigste dødsårsaken. I dette området spres sykdommen første og fremst på grunn av dårlig tilgang på rett informasjon og svake helsesystemer .Om en hel generasjon voksne går tapt medfører dette at barn mister sine foreldre, lærere og leger, og grunnlaget for en trygg oppvekst. Barn som selv er smittet av hiv utvikler aids mye raskere enn voksne, og de fleste dør i løpet av sitt andre leveår.

  • 2 år gamle Elson viser fram bilder av hjemmet sitt i Lusaka i Zambia. Moren, Inonge, fant ut at hun var hiv-smittet da hun gikk gravid med Elson. Gjennom en UNICEF-støttet klinikk fikk hun rett oppfølging, og Elson er fortsatt fri for hiv-smitte.
Hva kan du gjøre?

Vær en del av løsningen

Ved å støtte UNICEFs kampanjer for en aids-fri generasjon vil du være en del av det banebrytende arbeidet med å utrydde hiv/aids. Ved å bli UNICEF-fadder gir du støtte dit det trengs mest. Du kan også kjøpe hiv-tester i vår nettbutikk. 

Unicef