Unilever

  • Unilever logo

UNICEF samarbeider med to av Unilever sine største merkevarer: Domestos og Dirt is Good. Domestos og det globale Unilever partnerteamet støtter UNICEF sitt globale hygiene program, som forbedrer hygiene på verdensbasis og stopper spredningen av sykdoms- spredende bakterier. Denne støtten er en del av Unilever sitt «Sustainable Living Plan».

Det å ha tilgang på primære sanitære tjenester er en basis menneskerett, uansett finnes det 2.4 milliarder mennesker som ikke har tilgang på forbedrede helsetjenester. Av disse er 1 milliard tvunget til å gå på do utendørs. Hvert andre minutt dør et barn av diaré på grunn av dårlige sanitære tjenester, hygiene og dårlige drikkevann.

Domestos misjon i samarbeid med UNICEF er å stoppe spredningen av bakterier og gi tilgang på rene og trygge toaletter for mennesker over hele verden. Derfor går hver Domestos flaske, som er spesielt merket i løpet av et visst antall måneder i året, direkte til UNICEF sine globale sanitetsprogrammer.  

UNICEFs globale sanitære programmer har bidratt til at:

  • 1.32 milliarder mennesker har fått opplæring i atferds- endrede sanitærprogrammer
  • Av disse lever nå 655.000 mennesker i lokalsamfunn som er fri for avføring i det åpne, noe som er en stor smittespreder av sykdom.
  • Om lag 69.00 skolebarn har fått opplæring i sanitære forhold og hygiene på 260 skoler.
  • Over 2000 lokalsamfunn er fri for avføring i det åpne, dette har gjort at kvinner og jenter har bedret muligheten til et liv uten skam, trakassering og overgrep.

Gjennom samarbeidet med Dirt is Good vil mer enn 10 millioner barn globalt få tilgang til UNICEF sine utdanningsprogrammer. Landene i fokus er Brasil, India og Vietnam.

Unicef