Montblanc

  • Montblanc Logo

Montblanc har støttet UNICEF siden 2004, og har bidratt med over 10 millioner dollar til utdanning og programmer for lesing og skriving.

Montblanc og UNICEF har sterk tro på at alle barn har rett til en god utdanning. I dag er det om lag 59 millioner barn som ikke har tilgang på skolegang. Mange starter på skolen, men dropper ut før de har fullført barneskolen. Andre får aldri muligheten til å starte på skolen i det hele tatt.

Takket være sin 10 års forpliktelse og suksessfulle markedskampanjer har Montblanc bidratt til en bærekraftig og langvarig forbedring for barn, familier og lokalsamfunn gjennom investering i UNICEF sine utdanningsprogrammer.

I tråd med en utbredelse av samarbeidet har Montblanc og UNICEF blir enige om å allokere midler til et stort antall land og til flere ulike programmer i Latin Amerika, Asia og Afrika. Programmene skal styrke utdanning, med fokus på å hjelpe de mest utsatte grupper. Dette inkluderer foreldreløse barn og barn som lever i ekstrem fattigdom. For eksempel i Etiopia er det nå estimert at 85 % barn har fått tilgang på barneskole. 

«Montblanc er en av de mest verdifulle globale partnerne vi har, og vi er stolte over å regne med dem i fremtidens samarbeid for å forbedre livene til de mest utsatte barn i verden», sier Jorge Olague, Deputy Director, Private Sector Fundraising, UNICEF.

Unicef