LEGO

  • Lego logo

I mars 2015 innledet LEGO Group og LEGO Foundation et treårig globalt samarbeid med UNICEF. Dette samarbeidet innebærer at Lego skal styrke fokuset på barnebeskyttelse i deres egen bedrift, samt dele «best practices» med næringslivet som helhet.

Sentralt for LEGO Group og UNICEF sitt samarbeid ligger barnerettighetsprinsippene «The Children’s Rights and Business Principles». Dette er ti prinsipper UNICEF bruker som ramme for dialogen med bedrifter om deres rolle i beskyttelsen av barns rettigheter.

LEGO Foundation vil fokusere på den kritiske linken mellom lek og læring, og det vil bli foretatt en global gjennomgang av politikken for barns utvikling i tidlig barndom. LEGO Foundation har donert 8.2 USD til samarbeidet med UNICEF.

«Barn har ikke bare rett til å leke, de har behov for å leke. Det hjelper dem å lære og utvikle seg for livet. Leken former simpelthen deres mentale utvikling», sier UNICEFs administrerende direktør Anthony Lake.

Unicef