Gucci

Siden 2005 har Gucci bidratt med mer enn 20 millioner dollar til UNICEF sitt arbeid. Fokuset har vært prosjektet «Schools for Africa», som hjelper de mest sårbare barn. Dette inkluderer en kvalitetssikker skolegang for jenter, foreldreløse og barn som lever i ekstrem fattigdom. I dag har samarbeidet mellom Gucci og UNICEF hatt en positiv effekt på mer enn 7.5 millioner barn som lever i Sub- Saharan i Afrika og Kina.

For å markere 10 års jubileum av samarbeidet med UNICEF, lagde Gucci kort-filmen «Growing Tall» i 2015. Fortalt av barn, lærere og foreldre i et lite lokalsamfunn i Mosambik, handler filmen om fremgangen som er gjort i utdannelse over de siste 10 årene. Filmen illustrerer makten utdanning har til å forandre liv, spesielt for jenter. 

Her kan du se filmen:

Gucci har forpliktet seg til en ytterligere donasjon på 1 million euro til UNICEF sitt arbeid før slutten av 2016. Denne donasjonen vil gå til et utdanningsprosjekt i Burkina Faso, et land hvor kun 65 % av jenter går på skolen, sammenlignet med 76 % av guttene.

Unicef