Gina Tricot

Mye av Gina Tricot sin klesproduksjon befinner seg i Bangladesh. Derfor var det naturlig, gjennom samarbeidet med UNICEF, å starte et prosjekt som skal gi skolegang til barn som ellers ikke har store muligheter i livet. Prosjektet fokuser på barn i Dhakas slum og investeringen, som ligger på 20 millioner SEK, gjør at 22 500 barn får begynt på skolen mellom 2011 til 2017.

Utdanning er en vei ut av fattigdom og sårbarhet. Utdanning er også det fremste instrumentet for å beskytte barn fra skadelig arbeid og seksuell utnyttelse. I Bangladesh regner man at om lag 9 millioner barn tvinges til å arbeide for familiens forsørgelse. Ved å gi barn en skolegang fjerner man dem fra gaten og gir dem et trygt sted å oppholde seg, samtidig som de lærer seg å lese og skrive, noe som gjør det lettere å lære seg rettighetene de har som mennesker.

For jenter er en utdanning av avgjørende betydning for familiestiftelse. Utdannede jenter gifter seg senere og får både færre og friskere barn. Dessuten tar jentene kunnskapen sin videre til familien, som skaper en positiv effekt for den kommende generasjonen.

Markedssjef for Gina Tricot, Victor Appelqvist, mener at det avgjørende for prosjektet var at Gina Tricot ville engasjere seg og gi noe tilbake til de områdene der de produserer sine plagg.

«Vi valgte å kontakte UNICEF for deres imponerende erfaring med store prosjekter og dermed forsikre oss om å få til en langsiktighet i samarbeidet», sier Appelqvist. 

Unicef