Cartier Charitable Foundation

  • Carter Logo

Partnerskapet med Cartier, og deres Cartier Charitable Foundation, ble etablert I 2014. Stiftelsen bistår med 6.7 millioner dollar over tre år i støtte til UNICEFs arbeid i Kina, India og Madagaskar. Dette arbeidet vil gi tusenvis av barn tilgang på rent drikkevann og god sanitet, kvalitetssikker utdanning og kunnskap for å redusere risikoen for naturkatastrofer. I tillegg har stiftelsen bistått med 600.000 dollar til nødhjelp som en følge av syklonen Haiyan som traff Filipinene i 2013.

Cartier stiftelsen bidrar med global støtte med et spesielt fokus på tre nøkkelaspekter:

  • Opplæring, informasjon og aktiviteter med fokus på forberedelser ved en eventuell naturkatastrofe i Kina. Til nå har om lag 182.00 kinesiske barn fått slik opplæring.
  • Øke tilgangen og kvaliteten på utdanning i India. Dette tiltaket er estimert å nå ut til 190 millioner barneskoleelever over hele landet.

Hindre, samt formidle, konsekvensene en naturkatastrofe vil ha på barns utdannelse i Madagaskar. Til nå har dette programmet nådd ut til 25.000 barn.

Unicef