Fremtiden

formes av de med sterkest tro på at den kan endres.

Malala Yousafzai (17)

- Utdanning kan endre verden

Fredprisvinner Malala Yousafzai er fra Swat-dalen i Pakistan, et område hvor Taliban er mektige og nekter jenter å gå på skolen. Fra hun var 11 har Malala kjempet for jenters rett til skolegang, på tross av trusler. Hun protesterte ved å skrive en blogg om kvinneundertrykkelse, og gå på skolen, dag etter dag. Helt til den dagen de stoppet skolebussen hennes og skjøt henne i hodet og nakken. De trodde de endelig hadde fått henne til å tie. Men hun overlevde og tier fortsatt ikke. I dag går Malala på skolen igjen og historien hennes er fortalt utallige ganger. Vi i UNICEF tror at fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres. Slike som Malala.

SUNNAN-lampen fra IKEA

Bedrifter som spiller på lag med UNICEF er med og former fremtiden.

Siden 2009 har vår signaturpartner IKEA gitt bort én soldrevet SUNNAN lampe for hver SUNNAN som har blitt solgt på IKEA-varehus verden over. Dette gir barn i hjem uten elektrisitet mulighet til å lese, skrive og tegne også når det er mørkt ute. Hittil har over en million lamper blitt delt ut til barn i India og Pakistan.

Dette er bare ett eksempel på hvordan bedrifter spiller en rolle i kampen for en bedre og mer rettferdig verden. På våre SIGNATURPARTNEREs egne sider kan du lese om andre spennende prosjekter: IKEANordic Choice HotelsKIWI, CubusProcter & GambleH&MNorwegianTVNorgeBli partner

  • En libanesisk jente med Downs syndrom holder opp åtte fingre for å vise hvor gammel hun er.
  • Pham Thi Thuy Linh (til høyre), er 15 år, og psykisk utviklingshemmet pga det giftige stoffet Agent Orange brukt under Vietnamkrigen. Her mottar hun yrkesopplæring på et støttesenter i Da Nang, Vietnam.
Like rettigheter

Den neste inkluderingskampen handler om barn med nedsatt funksjonsevne

Ofte utestengt og usynliggjort. Årets tilstandsrapport om barn fra UNICEF handler om barn med nedsatt funksjonsevne.  I følge WHO lever minst 93 millioner barn under 15 år med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Tallet er antakelig mye høyere uten at dette er fanget opp i statistikkene. Rapporten er tydelig på at alle barn har like rettigheter, uansett hvilken funksjonsevne de har eller ikke har. Altfor mange barn med nedsatt funksjonsevne er fratatt muligheten til å delta på lik linje med andre i samfunnet. Det er en tapt mulighet for barnet og for samfunnet. - Disse barna utgjør ikke et problem. De er barn med evner, muligheter og uutnyttede potensialer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge. - Vi må endre våre holdninger og fjerne både fysiske, kulturelle og økonomiske hindringer. Politikere, foreldre, skolen, nærmiljøet og næringslivet – alle voksne har et ansvar for å legge til rette for at alle kan delta. - Dette er den neste inkluderingskampen. Verden har utviklet seg langt siden tusenårsmålene ble satt, og nå må vi sørge for at også de aller mest marginaliserte, barn med funksjonsnedsettelse, blir inkludert i nye utviklingsmål.

  • Billy Costacuta Dominique, 16, bruker mobiltelefonen til å geotagge et bilde av en mørk undergang i bydelen Cité Plus i Port-au-Prince, hovedstaden på Haiti..
Innovasjon

Løsninger for en ny verden

UNICEF står bak utviklingen av en rekke teknologiske nyvinninger, "RapidSMS”, for eksempel er et gratis open-source mobilsystem som kan tilpasses lokale forhold og brukes til å skape mobil-apper som effektiviserer datainnsamling, logistikk og kommunikasjon. Rapid SMS snur opp ned på mange kjente utfordringer, som kartlegging av hvor det er trygt å bevege seg, registrering av nyfødte, gjenforening av av barn og foreldre, oppfølging av gravide, effektivisering av HIV-testing og diagnostisering, overvåking av kjølebokser drevet av solenergi osv. Med andre ord, nye avanserte løsninger for en ny verden.

Unicef