Foreldremøte

UNICEF Norge har i flere år kjørt kampanjen "Du kan være den ene". Gjennom kampanjen vil vi minne om betydningen du som voksen kan ha for sårbare barn i ditt nærmiljø. Vi ønsker at budskapet om Den ene skal nå ut til alle barnehager og grunnskoler og bli tema på foreldremøter landet rundt. I materiellet vi har utarbeidet, gis det eksempel på hvordan et foreldremøte med "Den ene" som tema kan gjennomføres og hvordan tematikken kan brukes i daglige utfordringer både foreldre og ansatte kan komme opp i. Les mer her:

Materiell for lærere og foreldre i forbindelse med skolens foreldremøte.

Unicef