Et stykke papir som redder liv

Fødselsregistrering

Et barn som ikke er fødselsregistrering er et ”usynlig” barn. Det finnes ingen bevis på barnets eksistens. Dette barnet blir frarøvet goder som helsetjenester, utdanning, muligheten til utvikling og ikke minst beskyttelse. Fødselsregistrering er en ekstremt viktig rettighet som alle barn har. 

Hva gjør UNICEF?

Innovasjon og samarbeid

UNICEF jobber verden rundt for å øke antallet barn som blir registrert. Fødselsregistrering er en forutsetning for at barn skal få innfridd sine øvrige rettigheter. UNICEFs innovasjonssenter har utviklet SMS-teknologi for å fødselsregistrering, med stor suksess. UNICEF samarbeider med myndigheter om nasjonale fødselsregistrerings systemer og støtter tiltak på lokalplan som skal sikre at barn blir registrert. Vi jobber med å spre kunnskap om fordelene ved fødselsregistrering ved bruk av diverse medier som TV, radio og aviser. UNICEF samarbeider med kirker for å promotere fødselsregistrering samtidig som barn får sin dåpsattest.

  • Disse tre guttene i slummen i Senegal er ikke fødselsregistrert. UNICEF har intensivert arbeidet med å registrere nyfødte i Dakar. Det kan sikre fremtiden til gutter som disse.
Fremdeles mye igjen

Uregistrerte barn frarøves rettigheter

Hvert år er det omkring 50 millioner barn som ikke blir registrert når de blir født. Over halvparten av alle fødsler i utviklingsland er uregistrerte. Hovedfaktorene som avgjør om et barn blir registrert ved fødselen er fattigdom og bosted. Barn født urbane strøk blir oftere registrert ved fødselen enn barn født i rurale strøk, flyktningleire og som intern fordrevne.Konsekvensene kan være enorme. Barnet blir frarøvet goder som utdanning og behandling ved sykdom. I mer enn 30 land er fødselsregistrering et krav for å få medisinsk behandling. Det blir vanskelig å forhindre at barn blir barnesoldater, barnearbeidere, at det inngås ekteskap med mindreårige eller at de blir straffet som voksne, når det ikke foreligger bevis på barnet alder. Uregistrerte barn vil ha problemer når de vokser opp med å søke jobb, få bankkontoer, pass og stemmerett. Uten formell registrering blir det ekstremt vanskelig å returnere barnesoldater, barnearbeidere eller barn utsatt for menneskehandel tilbake til sine familier. Med andre ord, å vokse opp uten å være registrert kan ekskludere barn og voksne fra samfunnet totalt.  

  • UNICEF-ambassadør Harry Bellafonte danser med mødre utenfor et senter for fødselsregistrering i Dakar, Senegal.
Hva kan du gjøre?

Hjelp oss å hjelpe

Ved å støtte UNICEFs arbeid, kan du hjelpe til med å intensivere arbeidet med å fødselsregistrere alle verdens barn. 

Unicef