Barnas rettighetskort - for barnehage og småskole

Barnas Rettighetskort kan brukes i samtaler om barns rettigheter. Materiellet består av 15 kort og et hefte for pedagogen. Hvert av kortene setter søkelyset på en rettighet, som for eksempel retten til mat, til å gå på skole, ha et sted å bo, si sin mening og bli beskyttet mot vold og overgrep. Noen av disse rettighetene er en selvfølge for de fleste barn i Norge, mens vi på andre områder har alvorlige rettighetsbrudd også i vårt land. Med støtte fra justisdepartementet har vi fått mulighet til å utvide materiellet og tilby det gratis. Det er nå inkludert to kort om retten til beskyttelse mot hhv vold og seksuelle overgrep og oppdatert bakgrunnsinformasjon i ressursheftet. 

Kortene har et bilde på den ene siden og en tekst med spørsmål og forslag til samtaleemner for pedagogen på den andre. De tar for seg rettigheter som gjelder alle barn uansett hvor de bor, både de spesielle utfordringene barn i fattige land har og aktuelle problemstillinger for barn i Norge. Heftet har bakgrunnsinformasjon og forslag til sanger, litteratur og aktiviteter knyttet til de ulike rettighetene. 
Heftet kan lastes ned her.

Presentasjon med bilder kan lastes ned her 
Presentasjonen inneholder alle de 15 bildene pluss ekstrabilder til hvert tema

Gratis materiell kan bestilles her
Du kan også bestille pr tlf 24 14 51 00.

Unicef