Rett til skolegang

Judith og Jôël går i 6.klasse på Ambatozavavy skole i Madagaskar. Begge har måttet flytte fra foreldrene for å kunne fortsette på skolen fordi det ikke var skole for 6.klassinger der de bodde. Judith og Jôël har drømmer for fremtiden. Judith vil bli lærer, Jôël flymekaniker. De vil ut av fattigdommen og bli respektert. Skolen gir dem en mulighet til å nå sine drømmer.

Filmen ”Skolen under mangotreet” med Judith og Jôël fra Madagaskar kan bestilles her.

Relevante mål i læreplanen finner du her.

 

Unicef