Hiv / aids

  • Mitt nye land

Opplegg om hiv/aids rettet mot 15-18-åringer. Målet med opplegget er å få ungdom til å reflektere, tenke og handle, ut fra mer kunnskap om sykdommen og dagens situasjon. Det består av følgende elementer: -Filmen ”Mitt nye land” der den hiv-smittede skuespilleren Kim Fangen forteller sin sterke historie. -Forslag til lærerens introduksjon om videoen -Tips til hvordan filmen kan brukes videre i undervisning – problemstillinger til debatt, forslag til skriftlige oppgaver og prosjektarbeid.

DVD med lærerveiledning kan bestilles her
Filmen kan også sees her 

Hiv/aids er et økende problem også i Norge
Det er over 30 år siden aids ble oppdaget. Antall nye hivsmittede i Norge har aldri vært høyere enn i 2008, men nedgangen i ettertid skyldes i følge Folkehelseinstituttet færre hivtilfeller blant nyankomne innvandrere og ikke redusert smittespredning blant personer bosatt i Norge. På verdensbasis var rundt 34 millioner mennesker hiv-smittet i 2011 i følge UNAIDS. I Norge er antallet smittede nå over 5000.

Barn og unge rammes hardest av aids-epidemien
Aids er en katastrofe som nærmest har utslettet hele generasjoner i enkelte deler av verden, særlig i Afrika. Og selv om aids i utgangspunktet er en sykdom som i stor grad smitter gjennom seksuell omgang, er det barn og unge som rammes aller hardest.

Hver dag blir over 2500 ungdommer hiv-smittet. Flertallet av de unge vet ikke hvordan de skal unngå smitte, de mangler kunnskap om sikker sex og andre måter å beskytte seg på. Heldigvis går utviklingen riktig vei: I følge UNAIDS var det 700 000 færre som ble hivsmittet i 2011 sammenlignet med 2001.

Hiv-positive Kim Fangen forteller sin sterke historie
Filmen ”Mitt nye land”, har den norske skuespilleren og hiv-positive Kim Fangen som gjennomgangsfigur. Filmen skal gjennom fakta kombinert med en sterkt personlig historie evne å skape nærhet, engasjement og debatt: "Dette visste jeg ikke. Dette kan også ramme meg."

Kim Fangen mistet sin partner på grunn av aids. Han var selv hiv-negativ på dette tidspunktet, men ble senere smittet. Nå bruker han mye tid og engasjement på hiv/aids-saken. Både for å slåss for hiv-positives rettigheter, men også for å bidra til å forebygge nye smittetilfeller. Han har gjort seg mange refleksjoner, også om hvordan viruset rammer mennesker i andre land, og har valgt å engasjere seg i den store kampen.


•Her er et forslag til introduksjon av filmen.
•Oppfølgingsoppgaver finner du her.
•Relevante mål fra læreplanen finner du her

Unicef