FNs voldsrapport

FNs voldsstudie med pedagogisk opplegg tilrettelagt for ungdom
FN-studien om vold mot barn over hele verden er den første i sitt slag. Den viser at millioner av barn hvert år utsettes for ulike former for vold. UNICEF Norge tilbyr en norsk versjon av voldsrapporten tilrettelagt for ungdom som også inkluderer et studieopplegg. Opplegget er støttet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet .

Én av fire ungdommer utsatt for vold
Også i Norge opplever barn og unge vold. Høsten 2007 ble den første omfangsundersøkelsen om vold mot barn gjennomført i Norge. Den viste at én av fire ungdommer har vært utsatt for vold fra en eller begge foreldrene. I tillegg viser undersøkelsen at 22 prosent av norske jenter og 8 prosent av guttene har vært utsatt for seksuelle overtramp eller overgrep. Vi må derfor regne med at det på alle skoler og i de fleste ungdomsmiljøer finnes unge med slike erfaringer.

For å gjøre noe med volden, må vi snakke om den. Vi har alle et ansvar for at dette kommer på dagsorden, ikke minst alle som er i jevnlig kontakt med barn og unge.

Voldsrapport med undervisningsopplegg
FNs voldsrapport med studieopplegget kan brukes av ungdomsledere, lærere og andre som arbeider med ungdom mellom 12 og 18 år. Her er konkrete ideer til samtaler, rollespill, gruppearbeid og andre aktiviteter knyttet til fem arenaer: vold hjemme og i familien, på skolen og i undervisningssituasjoner, i institusjoner, i arbeidslivet og i nærmiljøet. De unge utfordres til å engasjere seg og finne ut hva de kan bidra med for å stoppe volden. Opplegget kan brukes i sin helhet, eller en kan konsentrere seg om én arena. Læreren eller lederen velger oppgaver og aktiviteter som passer for den aktuelle gruppen.

Voldsrapporten inkludert studieopplegg koster kr 50,- pluss porto og kan bestilles her eller pr. tlf. 24 14 51 00 eller e-post mail@unicef.no

Relevante mål i læreplanen finner du her.

Ta gjerne kontakt med Ellen Sandøe på tlf 24 14 51 12 hvis du ønsker ytterligere informasjon!

Unicef