Barnearbeid

  • Bhim Kumari, hushjelp i Nepal

Bhim Kumari er 11 år og arbeider som hushjelp hos familien Gurung i Pokhara, Nepal. I 15 minutter følger vi Bhim Kumari en vanlig dag i hennes liv, både gjennom gjøremål og tanker, fra arbeidet starter halv seks om morgenen til hun legger seg klokka 22. Lærerhefte med bakgrunnsinformasjon og tips til oppfølging i tråd med læreplanene følger med.

Filmen om Bhim Kumari –hushjelp på 11 år i Nepal - kan bestilles her.
Elevsider om barnearbeid finner du her.
Relevante mål i læreplanen finner du her.

Unicef