Vi står ikke alene:

En del av en stor familie som heter FN

Et av UNICEFs store fortrinn er å være del av FN. FN er sammensatt av mange ulike organisasjoner og programmer, som har fokus på ulike felt. I FN-familien har alle familiemedlemmene ulike arbeidsoppgaver og spesialfelt.  Men vi har alle det samme målet: en bedre verden.

For eksempel har UNHCR et spesielt ansvar for flyktninger, UNEP har fokus på miljø, UNESCO har fokus på kultur, forskning og utdanning, UNAIDS er FNs viktigste organ i kampen mot hiv/aids, WHO har fokus på helse, WFP er verdens matvareprogram, UN Woman jobber for å styrke kvinners stilling, mens UNICEF har fokus på barns rettigheter og beskyttelse. Alle organisasjonene har fokusområder som utfyller og til dels overlapper hverandre.

FN kan også ses på en som en stor sterk kropp. Alle deler av kroppen er like viktige, men man bruker ulike muskler til ulike formål. Noen løft er så store at flere muskelgrupper må jobbe sammen for å få det til. Her er det viktig å kommunisere, samarbeide og koordinere, slik at venstre hånd vet hva høyre hånd gjør, og at alle drar i samme retning. Og for å kunne påvirke og legge skikkelig kraft bak vedtak, appeller og felles mål er det viktig at alle FN-organisasjonene snakker med én stemme. FN er en kropp med mange muskler og ledd, men bare ett hode: ”One UN”

Unicef