På flukt fra virkeligheten

Flyktninger

Et trygt hjem er en viktig forutsetning for en god oppvekst. Dessverre fører naturkatastrofer, krig, forfølging og politisk uro til at mange barn hver dag må flykte fra sine hjem. Disse barna trenger hjelp til å få trygge omgivelser.

Hva gjør UNICEF?

Bedre forhold

UNICEF sikrer at forholdene for barn på flukt blir bedre. De får den hjelpen og støtten de trenger når de ankommer flyktningleirene. Vi jobber for at det skal være tilgang på rent drikkevann, vaksiner og nødvendige helsetjenester i leirene. Barna skal også få et psykososialt helsetilbud for å bearbeide traumatiske opplevelser. UNICEF tilbyr provisoriske skoler i flyktningleirene for å gi barna en dråpe av normalitet i en omveltet hverdag. Alle skal ha muligheten til å fortsette å lære og utvikle seg.

  • En syrisk gutt bærer vanntanker i flyktningleiren Atmeh. Over en million syriske barn er til nå jaget på flukt, og det er et økende og vedvarende behov for å hjelpe disse flytningene.
  • Ei kvinne leverer identitetsdokumentene sine til en arbeider på andre siden av gjerdet. Hun bor i flyktningleiren Domiz i Irak. Leiren huser 35.000 syriske flytninger som er avhengige av matrasjoner fra World Food Programme for å overleve
Fremdeles mye igjen

Et utfordrende liv

Et liv på flukt er aller vanskeligst for barna. Selve flukten kan være en traumatisk og fysisk vanskelig opplevelse, og livet i flyktningleir er utfordrende. Det er ofte dårlig tilgang på rent vann og sykdommer spres fort. Er det kaldt i været, holder ikke alltid tynne teltvegger kulda ute. Det kreves ressurser for å hjelpe alle, og disse er ikke alltid tilstrekkelige. Det er et problem at barn på flukt blir kidnappet og solgt til menneskehandel, eller at de ikke er fødselsregistrert, og at det dermed blir vanskelig å sikre dem deres rettigheter. 

  • Ei jente bærer tepper og andre forsyninger hun har fått fra UNICEF i flytningleiren Domiz i Irak. Jenta er fra syria, som de 35.000 andre som bor i leiren.
  • UNICEF-ambassadør Mia Farrow deler ut bokser med vinterklær til syriske flytninger. Slike rasjoner er helt nødvendige for at flyktningene skal kunne overleve og leve verdige liv på flukt
Hva kan du gjøre?

Gi oss mulighet til å hjelpe flere

Når det oppstår en krise som tvinger mennesker på flukt, setter UNICEF i verk nødhjelpstiltak i stor skala. Ved å støtte nødhjelpskampanjene våre gir du oss muligheten til å ta i mot flere mennesker i flyktningeleirer, og sørge for at de får vaksiner, rent vann og annen nødvendig helsehjelp. Som UNICEF-fadder vil du kunne gi til UNICEFs arbeid for alle barn.

Unicef