Mary (navnet endret) fra Nigeria er blant 300.000 barn som har krysset en landegrense alene det siste året. Nå lever hun i et mottak for jenter som har vært utnyttet av menneskesmuglere på Sicilia. Foto: Gilbertson VII Phot0/UNICEF

Unicef