20 millioner mennesker står i fare for å sulte i Jemen, Somalia, Nigeria, og her i Sør-Sudan.

Unicef