Disse toalettene har betjent opptil 500 personer. Det meste av vinteren hadde tilfluktsrommet verken strøm eller rennende vann, og kloakksystemet fungerte ikke.

Unicef