En av de frigitte barnesoldatene i samtale med en av de ansatte på transitsenteret.

Unicef