Ferien står for døren, og de fleste av oss gleder oss til alt som er i vente. For ferien er som et forstørrelsesglass: Opplever du mye og har det bra, så forsterkes gjerne denne følelsen i ferien. Men har du det vanskelig i hverdagen, så oppleves også det sterkere. For når daglige rutiner og viktig menneskelig kontakt bortfaller over lang tid, kan ensomheten og andre problemer man har kjennes sterkere.

I filmen, som er produsert med støtte fra DNB, møter vi tre personer som har opplevd hvor viktig en voksenperson som har brydd seg har vært for deres liv.

Mange unge som strever, forteller om voksne som vet hva som foregår, men som ikke gjør noe med det. Men for dem som har opplevd å bli møtt av voksne med raushet til å se bakenfor den urolige atferden eller det unnvikende blikket, voksne som gir av seg selv og sin tid, er svaret alltid det samme: Det gjorde at jeg følte at noen trodde på meg. Det ga meg håp om at livet kunne bli bedre. For slik er det: Ingen barn klarer seg alene. Alle trenger å bli sett og få høre til. Du kan være Den ene som endrer et barns liv i sommer.

Forskningen viser at et fellestrekk hos barn som på tross av en vanskelig oppvekst klarer seg bra er at de har hatt et sterkt bånd til en voksen. Ikke nødvendigvis til foreldre eller en fagperson, men kanskje til en tante, en barnevakt, en lærer eller en nabo. De har hatt Den ene. Les mer om Den ene og hva du kan gjøre på unicef.no/denene

UNICEF jobber for å skape varig endring for hvert barn - også her i Norge. Du kan bidra til dette arbeidet. Still deg på barnas side sammen med oss.

BLI MED Å SKAPE VARIG ENDRING FOR HVERT BARN