Fakta om barn

UNICEF og mange andre jobber for at alle barn i verden skal få det de har rett til.  Selv om det fremdeles er langt igjen til vi når målet, ser vi at det nytter å gjøre noe! 

Her er noen eksempler på at det går riktig vei:

  • I 1974 fikk mindre enn 5 av 100 barn vaksine mot seks dødelige sykdommer i løpet av første leveår. I 2007 var andelen over 80 av 100 barn.(UNICEF 2013)
  • I 1990 døde 12 millioner barn før de fylte fem år. I 2012 var tallet sunket til 6,6 millioner barn. (UNICEF; SOWC 2014)
  • Andelen ekstremt fattige som lever på mindre enn 1,25 dollar om dagen har sunket fra 47 % til 22 % fra 1990-2010. (FNs Tusenårsmålsrapport 2014.)
  • I 2000 var det 246 millioner barnearbeidere i verden, I 2012 var det 168 millioner. (ILO 2013)
  • I 1990 var 103,8 millioner barn uten skolegang. I 2012 var antallet 57,8 millioner. (UNESCO, statistisk database 2014)

Vann

Mer enn hvert niende menneske i verden mangler rent vann. En gjennomsnittlig nordmann bruker 20 ganger så mye vann som en landsbybeboer i Kenya. Du bruker 9 liter vann hver gang du trekker ned på toalettet. Det er halvparten av alt vannet et barn trenger pr døgn til mat, vask og drikke. Kvinner og barn i Afrika bruker mange milliarder timer til sammen hvert år på å hente vann. Mange jenter får ikke skolegang fordi de må gå langt for å hente vann til familien. Skittent vann kan føre til diaré. Det er en av de sykdommene som tar livet av flest barn under fem år.

Barnesoldater

Det er mye over 200 000 barnesoldater i verden i dag. En barnesoldat er en gutt eller jente under 18 år som er med i en væpnet gruppe som for eksempel bærehjelp, vakt, kokk eller væpnet soldat.  Barnesoldater er også utsatt for seksuelle overgrep. Barnekonvensjonen sier at ingen barn skal delta i krig. UNICEF jobber for å hjelpe barnesoldatene tilbake til et normalt liv. Siden 1998 har mer enn 100 000 barnesoldater i over 15 land blitt befridd og hjulpet tilbake til familiene og lokalsamfunnene sine. Les mer om barnesoldater her.

Hiv/aids og barn

Veldig ofte når vi snakker om hiv/aids er vi opptatt av alle de voksne som er smittet og syke. Det er lett å glemme alle barna som lider på grunn av denne sykdommen. Millioner har blitt foreldreløse, mange er smittet selv, andre får skolegangen ødelagt fordi læreren deres dør av aids. Rundt 13,3 millioner barn har mistet en eller begge foreldrene på grunn av sykdommen aids. De fleste av disse barna bor i Afrika. Mange er helt alene uten noen til å passe på seg. De eldste søsknene må ofte ta vare på de yngste, det blir vanskelig å få tak i mat fordi de ikke har penger, de får ikke gått på skolen eller lekt med vennene sine fordi de må begynne å jobbe i stedet.


_________
Kilder:
http://www.unicef.org/media/media_45487.html
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221894/lang--en/index.htm
SOWC 2011 og 2014
http://www.unicef.org/emerg/files/childsoldiers.pdf
http://www.unicef.org/protection/57929_58007.html
http://www.childrenandaids.org/