Slik kan DU bidra

Slik kan DU bidra
Som voksen kan man bli usikker på hvordan tilkjennegi at man bryr seg - særlig når det gjelder barn som av ulike årsaker utfordrer oss. Her er tips til deg som vil utgjøre en forskjell.

Først litt fakta om barn og atferd

15-20 % av barn og unge mellom 3-18 år har, i følge Folkehelserapporten 2010, nedsatt funksjon pga symptomer på psykiske lidelser, som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. 2-4 % av alle barn har alvorlig atferdsvansker som gjør at de kommer i konflikt med omgivelsene.
En av de viktigste faktorene for å unngå at atferdsforstyrrelser og symptomer på psykisk sykdom blir kroniske, er å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge som vokser opp med mange og langvarige belastninger. Barn og unge som føler sterk tilhørighet, kjenner andre familier i nærmiljøet, og har møteplasser hvor de kan være sosiale og drive med noe de liker, har mindre psykiske plager og utfordrende adferd. Nettverk er en viktig beskyttelsesfaktor – og det betyr at nettopp DU kan utgjøre en positiv forskjell.

Det hele er enklere enn du tror:

  • Det begynner med et smil
  • En liten prat og at du lærer deg navn på barna i ditt barns nærmiljø
  • At du snakker positivt om andre barn til dine egne barn – og til andre voksne
  • At du tar med et barn til i bollebakingen eller på en allerede planlagt tur i skogen
  • At du i gangen på SFO, tilkjennegir ovenfor det barnet det gjelder, at du vet at det er hun/ham som har tegnet akkurat dén fine tegningen. Din positive oppmerksomhet kan være  den eneste barnet får denne dagen
  • At du tar styringen når det skal inviteres til bursdag, og sørger for, sammen med andre voksne, å skape gode praktiske løsninger så også de barna man gruer seg for å invitere kan få komme
  • Barn blir trygge av voksne som setter tydelige grenser. Husk; det er forskjell på hva barn gjør som vi ikke liker, og hvem de er.

 
Ofte er det barn som ”fortjener” det minst som trenger det mest. Du kan være Den ene som utgjør en forskjell for et barn som strever med å finne sin plass i fellesskapet.

Kilder: Folkehelserapporten 2010, www.forskning.no, Uni Helse, Senter for atferdsforskning, Bufetat, forsker May Britt Drugli ved NTNU og Emilie Kinge spesialpedagog og forfatter.

 

Unicef