Om du ikke har egne barn

Om du ikke har egne barn
Når du har egne barn, er hverdagen allerede full av aktiviteter med barn i bildet. I hvilke aktiviteter kan du inkludere et barn i om du ikke har barn selv?

Det begynner med et Hei!

Kanskje er en av dine interesser et sted å starte, uten at du vet det? Mekke sykkel, jobbe i hagen, gå tur med hunden - det finnes  sikkert flere situasjoner i hverdagen din der det er naturlig å slå av en prat med noen. Det er ikke alltid barn har behov for å fortelle om ting hjemme eller ting som er problematiske. Det viktigste kan være å få gjøre noe hyggelig sammen med noen som ser dem.
Hvordan ser man et barn?

Vi kan alle være mer bevisst i vårt  møte med barn og ungdom. De føler seg sett når vi  vier dem  mer interesse og oppmerksomhet.  Det kan for  eksempel  være  gjennom  å smile, ta initiativ til en liten prat, ha blikkontakt og lære seg navnene på barn og ungdom i nabolaget, eller barn som en stadig treffer. Barn og unge trenger ikke å  ha det vondt for at vi skal bry oss. Å ha en venn som forstår deg, som bryr seg om deg og som du kan ha det fint med, har en verdi i seg selv.

Det kan være at akkurat du -  med din omtanke, personlighet og interesser - er en enestående ressurs for barn i ditt nærmiljø.

 

Unicef