Mobbing i det skjulte

Mobbing er ofte vanskelig å oppdage for den som kan gjøre noe med den. Derfor er det viktig at voksne kjenner til mobbingens ulike ansikter.

Den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, viser at åtte prosent av norske elever blir mobbet en eller flere ganger hver måned. I en undersøkelse utført av Ipsos MMi på oppdrag fra Dagbladet, oppgir 43 prosent at de har opplevd mobbing i løpet av livet. Men hva er egentlig mobbing?


Når vi snakker om mobbing, er det vanlig å skille mellom to hovedformer for mobbing:
 

DIREKTE MOBBING skjer når angrepet er åpent. Direkte mobbing kan være fysisk mobbing med slag, spark eller verbal mobbing med skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler.
INDIREKTE MOBBING er sosial mobbing gjennom for eksempel utestengning, ryktespredning eller lignende. Å bli frosset ut , å ikke få være med i venneflokken og å bli baksnakket, er også indirekte mobbing og går ofte under begrepet ”skjult mobbing”   (Hentet fra www.ung.no)

Det begge formene har til felles, er at mobbingen oftest foregår uten voksne til stede som kan gripe inn og stoppe den, og derfor kan være svært vanskelig å oppdage. De som står bak mobbingen, er gode på å time den, og passer på å ikke bli ferska. I tillegg utføres særlig den skjulte mobbingen ofte av barn og unge som er populære, har en sterk posisjon og er godt likt av voksne. Det kan gjøre det ekstra vanskelig for oss å forstå og tro på det den mobbeutsatte opplever.

Undersøkelser viser at skjult mobbing er blitt det vanligste, men at den fysiske mobbingen er råere enn før. Da er det viktig at vi voksne blir ekstra på vakt og griper inn når vi hører om- eller er vitne til:

  • Utfrysning: Fravær av handling: Ignorere/ikke å regne med eller invitere, prat som stilner og avvisende kroppsspråk
  • Falske venner: Relasjoner bygget for å komme i en spesiell posisjon, oppnå goder som å komme nærmere noen man liker og ønsker å ha for seg selv. Ender ofte med, for den mobbeutsatte, uforståelig opphør av kontakten
  • Baksnakking: Foregår innenfor sirkelen mellom barn/unge som kjenner hverandre. Påvirker deres holdning til andre. Resulterer ofte i andre typer mobbing som utfrysning og ironi/spøk
  • Ironi/spøk: Latterliggjøring i plenum, falsk latter, hemmelig fnising
  • Ryktespredning: Offentlig informasjon/fakta blandet med private antagelser og/eller ”juicy” detaljer som gjør historien ekstra god, får folk til å lytte, gir fortelleren følelsen av å bli beundret og gjør den lett å dele med andre
  • SMS og nettmobbing: Personlig informasjon legges ut på nettet,   bilder tas ut av kontekst og spres mot deres ønske og viten. Latterliggjøring og uthengning i kommentarfelt og blogginnlegg.

 
Når barn og unge forteller om slike hendelser, kan det være lett for voksne å tenke at det finnes ”rasjonelle” forklaringer bak handlingene, og derfor komme med uttalelser som: ”Du får sikkert være med en annen gang”, ”de mente det sikkert ikke sånn” eller ”du har vel delt for mye om deg selv på nettet da”. Tar man dette opp med mobberne, kommer de også med forklaringer vi voksne ”kjøper”, som at de glemte å invitere, tenkte ikke over det de sa, det var ikke vondt ment, da, at det var helt tilfeldig at ingen ville sitte akkurat på de plassene osv.
Dersom handlingene bærer preg av å være negative og/eller ondsinnede handlinger, skjer flere ganger og det er ubalanse i styrkeforholdet, er det mobbing – og et felles voksenansvar å løse, selv om det ikke gjelder dine barn direkte.

Relaterte lenker
Hva kan du gjøre dersom du mistenker mobbing, eller oppdager barn om mobber
Hva kan du gjøre dersom du mistenker eller oppdager at barn mobbes
Et inkluderende og trygt miljø som tema på foreldremøtet

 

Unicef