Dropouts

Svært mange barn og unge begynner på skolen, men dropper ut som følge av fattigdom eller diskriminering. Beregninger viser at en tredjedel av barna i Afrika sør for Sahara som begynte på skolen i 2011 vil droppe ut før de har fullført.

  • To jenter står foran en vegg som skal skape oppmerksomhet om HIV/Aids på skolen sin i Ghana. Å gå på skolen er viktig for å lære om helse. UNICEF har hjulpet denne skolen med sykler, slik at barn som bor langt unna fortsatt kan komme seg på skolen.
HVA GJØR UNICEF?

Nye muligheter

Skolegang gir ikke bare nødvendige skrive-, lese- og regneferdigheter, men også opplæring i hvordan ungdommene kan ta vare på sin egen og familiens helse, om egne rettigheter og likestilling. Kunnskap om helse, rettigheter og holdninger er viktig i en demokratisk utvikling. Å gi ungdom denne kunnskapen gir trygghet til å delta i samfunnet. UNICEF arbeider i mange land for å gi ungdom som har droppet ut av skolen en ny sjanse til å lære seg å lese og skrive, og å lære et yrke. 

  • 10 år gamle Morena fra Papua Ny Guinea hjelper moren sin med maisavlingen. Etter at Morenas far døde, må hun være hjemme fra skolen for å hjelpe til.
FREMDELES MYE IGJEN

Sammensatt problem

Å kunne lese, skrive og løse enkle regnestykker er helt avgjørende for sosial og økonomisk velferd. Den voksende unge befolkningen uten grunnleggende ferdigheter representerer en stor utfordring for lands utvikling, både nå og på lengre sikt. Barnas situasjon avgjør ofte mulighetene for skolegang. Fattigdom fører til at ungdommene må slutte på skolen fordi familien trenger en inntekt. Jenter slutter fordi skolen ikke er tilrettelagt eller fordi de blir for tidlig mødre. Unge med funksjonsnedsettelser opplever at skolen ikke er tilpasset deres behov. Ofte er situasjonen sammensatt: Fattige jenter og ungdommer med funksjonsnedsettelse fra landsbygda har minst mulighet til å få oppfylt sin rett til skolegang. Også barn på flykt eller som opplever katastrofer, blir ofte tvunget til å slutte på skolen. Problemet er vanskelig å løse, og er nært knyttet til andre utfordringer.

  • Disse jentene lager smykker på Dagoretti senter for barn. De har tidligere ikke fått yrkesrette topplæring, men lærer nå måter de kan skaffe en inntekt på.
HVA KAN DU GJØRE?

Gi barna en ny sjanse

Du kan gi barn som har måttet droppe ut av skolen en ny sjanse. En ny mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter, og å bygge gode liv for seg selv og sine familier. Med grunnleggende ferdigheter på plass, øker sjansen for å få en god jobb i fremtiden betraktelig. Du kan ta del i arbeidet ved å støtte UNICEF. Du kan også gi en gave til Syrias barn, slik at de kan få mulighet til å gå på skolen selv om de er på flukt.

Unicef