Du er her:

Unicef

Dropouts

Svært mange barn og unge begynner på skolen, men dropper ut som følge av fattigdom eller diskriminering. Beregninger viser at en tredjedel av barna i Afrika sør for Sahara som begynte på skolen i 2011 vil droppe ut før de har fullført.