Mindre verdt?

Diskriminering av jenter

I flere deler av verden blir jenter sett på som mindre verdt. De blir undertrykt av samfunnet, frarøves retten til utdanning og giftes bort i ung alder. UNICEF jobber for å gi alle like rettigheter, uavhengig av kjønn.

  • En imam holder undervisning for en klasse i Guinea-Bissau. Skolen har nettopp satt jenter og gutter i samme klasse for å fjerne skiller basert på kjønn. Skolen har også integrert likestilling som en del av pensum.
Hva gjør UNICEF?

Like rettigheter - uansett

Diskriminering av jenter har ofte bakgrunn i religiøs overbevisning eller historisk utvikling. En av konsekvensene av diskrimineringen, er at jenter ikke får samme skolegang som gutter. Det fører til at de også får forringede muligheter. Jenter blir i større grad enn gutter tatt ut av skolen for å hjelpe til hjemme. Det er også færre jenter enn gutter som går videre fra grunnskolen på verdensbasis. Å kjempe for jenters rettigheter er en av UNICEFs viktigste oppgaver. UNICEF driver holdningsarbeid i mange land hvor jenter særlig blir diskriminert, og jobber også for å lovfeste likestilling. Vi arbeider for at for eksempel skoler skal bli tilrettelagt for jenter i puberteten, slik at man for eksempel har separate toaletter for jenter og gutter. Vi tror situasjonen kan endres til det bedre.

  • 12 år gamle Hawa tørker ris utenfor familiens hjem i Cameroon. Hawa droppet ut av skolen for to år siden for å hjelpe familien. Jenter tvinges ofte ut av skolen på grunn av fattigdom, og fordi mange prioriterer å gi sønnene utdannelse, heller enn døtrene.
Fremdeles mye igjen

Jentene sitter nederst på bordet

Fremdeles blir mange jenter nektet skolegang. Jenter kan i mange land ikke gå ut alene uten å ha med seg en mann. Jenter blir diskriminert på arbeidsmarkedet, selv om de tar universitetsutdannelse. I noen land er det fremdeles slik at det jobbes aktivt mot kvinners rettigheter, og det blir i enkelte tilfeller utøvet fysisk vold mot jenter som forsøker å dra nytte av sin rett til utdanning, eller til å gifte seg med hvem de vil. Jenter blir omskjært, med alvorlige psyiske og fysiske konsekvenser.9. oktober 2012 ble den pakistanske skolejenta Malala Yousafzai skutt i hodet og nakken på vei til skolen. Gjerningsmennene var medlemmer av Taliban. Begrunnelsen var at hun, som jente, nektet å la seg kue til å slutte på skolen. Malala overlevde attentatet, og har nå blitt en viktig talsperson for UNICEF og jenters rett til utdanning.

  • Pakistanske gutter hører på mens læreren leser "Meena"-historier ved et UNICEF-støttet læringssenter. Meena er en animert sør-asiatisk figur som fokuserer på likestilling mellom kjønn.
Hva kan du gjøre?

Sikre like rettigheter

UNICEF jobber kontinuerlig for jenters rettigheter, jenters rett til å gå på skole, og å bestemme når og med hvem de skal gifte seg.  Ved å bli UNICEF-fadder eller å gi en gave, støtter du dette arbeidet. Å sikre like rettigheter for alle bidrar til utvikling, og er et langt steg i riktig retning

Unicef