Diaré

Diaré står for nesten 600.000 dødsfall blant barn under fem år hvert eneste år. Dette gjør Diaré til den nest vanligste barnedreperen på verdensbasis, til tross for at sykdommen lett kan behandles med sukker-saltløsning og rett tilsyn.

 

  • Haria, Soueba og Abou holder barna sine i landsbyen Moule Sofoua i Niger. De lræer hvordan man skal forhindre diaré gjennom amming og hygienepraksis av en helsefagarbeider. Informasjon er svært viktig i kampen mot sykdommen
Hva gjør UNICEF?

Effektiv behandling

UNICEF og WHO bruker i stor grad sukker-saltløsning for å kurere diaré. I tillegg er informasjonskampanjer for å spre kunnskap om sykdommen svært viktig.  I 1990 ble det estimert at omtrent 1 million barn redder livet hvert år på grunn av den enkle behandlingsmetoden alene.

Måter å forebygge diaré hos barn inkluderer amming, tilgang på vitamin A, forbedret hygiene, å øke tilgangen til rent drikkevann og sanitærfasiliteter, å øke inntaket av sink, samt vaksinering.

  • Hentet fra: Progress for Children, 2007
  • Ei kvinne i Somalia holder sin syke datter og en resept på sukker-saltløsning. Det er svært sannsynlig at sukker-saltløsningen kommer til å redde denne jentas liv.
FREMDELES MYE IGJEN

Mange dør til tross for enkel behandling

Diaré kan lett behandles med en sukker-saltløsning, noe som ble vanlig sent på 1970-tallet.

Nå viser imidlertid indikasjoner at i noen land er kunnskapen og bruken av behandling av diaré, inkludert sukker-saltløsning, på vei tilbake. Dette er et problem UNICEF setter av store midler for å løse gjennom informasjonsarbeid. 

Diaré er en sykdom som er svært enkel og billig å behandle. I den rike delen av verden er det så og si ingen barn som dør av sykdommen.

Diaré spres spesielt raskt i områder med dårlige sanitærforhold, eller hvor vannkildene er usikret. Sykdommen kan føre til underernæring.Barn på flukt eller i kriserammede områder er spesielt utsatt

 

  • Denne pakken med sukker-saltløsning koster nesten ingenting, og kan redde et barns liv.
HVA KAN DU GJØRE?

Bekjemp diaré!

Gjennom å støtte UNICEFs arbeid, kan du delta i arbeidet med å bekjempe diaré som en barnedreper. Sykdommen er billig og enkel å behandle, og det er lite som skal til. Gjennom å bli UNICEF-fadder eller å gi en gave, kan du ta del i arbeidet. Du kan også kjøpe 600 pakker med sukker-saltløsning i vår verdensgavebutikk.

Unicef