Vi kjemper for å skaffe rent vann til alle

  • En ung syrisk jente drikker vann i flyktningleiren Domiz i Nord Irak. Leveranse av rent drikkevann er en av UNICEFs hovedprioriteter.
  • Nye latriner er bygget med støtte fra UNICEF på Chak Paylanpur barneskole i Bangladesh. UNICEF har sterkt fokus på god hygiene og sanitære forhold, og på barneskolen undervises det i god praksis. Barna oppfordres til å lære bort kunnskapen til nærmiljøet.
  • Nira Chakroborti 11 år er medlem av skolebrigaden og demonstrerer overfor medelevene på Sakhua barneskole i Bangladesh hvordan man skal vaske hendene skikkelig.

Rent vann forandrer alt. Det påvirker helse, utdanning, arbeid og samfunnsutvikling. Og det kan gi helt nye muligheter til mange kvinner og barn, som ofte bruker store deler av dagen på å hente vann til matlaging og rengjøring.

Når tilgangen på rent vann er dårlig, drikker man det vannet man finner. Dette gjør mennesker syke, og rammer barna spesielt hardt.
Verden har gjort en stor innsats på dette området. Siden 1990 har mer enn to milliarder mennesker fått tilgang til rent drikkevann. Likevel er det langt fram, og 780 millioner mennesker har fortsatt ikke tilgang på rent vann.
Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi borer brønner
Det er ofte enkle, men arbeidskrevende grep som skal til. I mer enn 90 land har UNICEF prosjekter for å bedre tilgangen på rent vann og gode sanitære forhold, og dette handler i stor grad om boring av brønner, installering av vannpumper og å føre rørledninger fram til landsbyer.

Vi jobber i lokalsamfunn og på skoler
I mange samfunn er det kvinnene som har ansvaret for å skaffe vann, og for å få med seg så mye som mulig må barna være med og bære. De må ofte gå langt, og bruker store deler av dagen på denne oppgaven. Denne tiden kunne kvinnene brukt på annet arbeid, og barna kunne ha gått på skole. Ved å jobbe med lokalsamfunnene og gi dem nær tilgang på rent vann, åpnes nye muligheter for utvikling.

Vi informerer om hygiene
Mange vannbårne sykdommer kan stanses med et såpestykke, og UNICEF promoterer god hygiene gjennom informasjonskampanjer. Dette er spesielt viktig i områder med mangel på vann.

Vi sikrer vannleveranser i krisesituasjoner
Når en krise oppstår, har UNICEF hovedansvaret for at de berørte får tilgang på rent vann, grunnleggende sanitære forhold og hygieneutstyr. For eksempel vil vi i en flyktningleir sørge for vannleveranser, bygge toaletter og dusjer og dele ut vaskemiddel og såpe.

 

Unicef