Vi kjemper for skole og utdanning til alle

  • Disse minoritetsbarna i Vietnam går på en skole støttet av UNICEF som underviser i trygge, barnevennlig miljø og har også timer med morsmålstrening.
  • En jente smiler første skoledag i et UNICEF-telt i en avsidesliggende landsby på Haiti oktober 2010. Skolebygningen ble ødelagt under jordskjelvet som rammet landet tidligere samme år. Fargeblyantene og skrivbok kommer fra UNICEFs School-in-a-box.

Utdanning er nøkkelen til fremtiden, for gjennom skolegang brytes den onde sirkelen av fattigdom, sykdom og død. Barna lærer å ta vare på sin egen og familiens helse, og skaffer seg ferdighetene de trenger for å få arbeid.
Utdanning har lenge vært et av de viktigste satsningsområdene for UNICEF, og arbeidet nytter. På verdensbasis går i dag 90 % av alle barn på grunnskole, og for første gang er det like mange jenter som gutter som får skolegang.
Likevel er det millioner av barn som faller utenfor. De må arbeide for å bidra til familiens inntekt, de må ta vare på hus og hjem eller de har en lang, og ofte farlig vei til nærmeste skole.
Vi trenger din hjelp til å føre arbeidet videre.

 

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi bygger ikke bare skoler, men hele skolesystemer
UNICEF jobber på alle plan for at barn skal få gå på skole. Vi bygger skoler, kjøper inn utstyr og utdanner lærere. Men viktigere er at vi bygger skolesystemer. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn har vi stor gjennomslagskraft hos nasjonale myndigheter, og vi jobber aktivt for større utdanningsbudsjetter og lover som sikrer barna rett til utdanning. Samtidig hjelper vi skolemyndigheter med utvkling av læreplaner og kvalitetssikring av undervisningen. Dette gjøres blant annet gjennom prosjektet Schools for Africa.

Vi legger til rette for at jenter får gå på skolen
Når vi bygger skoler, sørger vi for at de har rent vann og egne jentetoaletter. Dette er ofte avgjørende for at foreldrene skal la dem fortsette skolegangen når de kommer i puberteten. Siden mange jenter har ansvaret for å hente vann til familien, vil en vannkilde på skolen gjøre det lettere for dem å komme hver dag.

Vi sikrer utdanning i krisesituasjoner
Når krig, naturkatastrofer og andre kriser rammer, kan skolegang gi barn et innslag av normalitet, og hjelpe dem å takle det de har vært gjennom. Derfor er utdanning det første UNICEF prioriterer i en krise, i tillegg til livreddende tiltak som husly, vann og mat.

 

Unicef