Vi hjelper barn å overleve og vokse opp

  • En måned gamle Monyaguek Mayen holdes av sin mor mens hun får en dose drikkevaksine mot polio på et senter for gjenvendte flyktninger i Sør-Sudan. For å være sikret immunitet mot sykdommen trenger barna flere runder med vaksine.
  • To spedbarn
    To tvillinger venter på å bli vaksinert på et helsesenter i Maradi, Niger. UNICEF støtter senteret med medisinsk utstyr.
  • Kajal Kumari sitter på fanget til moren sin mens hun får en sinktablett av en helsearbeider i India. Etterpå får hun en dose sukker-salt oppløsning som også er en del av behandlingstiltaket for å bekjempe barnedødlighet som følge av diaré.

Hver eneste dag dør 18 000 barn av sykdommer og tilstander det er lett å forebygge og behandle. De dør av lungebetennelse og diaré, de dør som følge av dårlige sanitære forhold, og de dør av sult. Enten direkte av underernæring, eller av at motstandsdyktigheten deres mot andre sykdommer blir svekket.

Den gode nyheten er at målrettet innsats gir resultater. Siden 1990 er barnedødeligheten i verden halvert, gjennom vaksinasjonsprogrammer, tilbud om helsehjelp og medisiner, tilgang til rent vann og utbedring av sanitære forhold.
Vi trenger din hjelp til føre arbeidet videre.

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi er verdens største innkjøper av vaksiner til barn
Gjennom store vaksinasjonskampanjer sørger vi for at barn ikke dør av sykdommer som meslinger og polio. I flere land gir vi også vaksiner mot lungebetennelse og rotaviruset som forårsaker diarésykdommer.

Vi arbeider for bedre tilgang til rent vann i 90 land
UNICEF har en lang rekke prosjekter for å bedre tilgangen til rent drikkevann, etablere grunnleggende sanitære forhold og promotere god hygiene.

Vi bygger helseklinikker
UNICEF bygger klinikker og utdanner helsepersonell. Samtidig arbeider vi for å få myndighetene til selv å lage nasjonale helseplaner og bygge ut det lokale helsevesenet.

Vi bygger skoler og skolesystemer
Utdanning gjør mennesker i stand til å bryte ut av den onde sirkelen av sykdom, fattigdom og død. Derfor bygger vi skoler, kjøper inn skoleutstyr, utdanner lærere og utarbeider læreplaner sammen med myndighetene.

Vi bygger kunnskap
UNICEF arbeider for at alle barn skal registreres og få en fødselsattest, og vi hjelper lokale myndigheter med å registrere barnedødsfall og dødsårsak. Denne kunnskapen gjør det lettere å sette inn målrettede tiltak mot barnedødelighet.

Uten deg hadde vi ikke klart dette.

 

Unicef