Du er her:

Unicef

Vi hjelper barn i katastrofer og kriser

Både i krig og ved naturkatastrofer er barn spesielt utsatt – for sykdommer, underernæring, vold og utnytting. Det er avgjørende at hjelpen kommer raskt og i nødvendig omfang.

UNICEF har nesten 70 års erfaring med jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer og tørke, samt kriger og konflikter. Likevel legger vi stor vekt på innovasjon, og vi tar stadig i bruk nytt og moderne utstyr, og utvikler bedre systemer og metoder for hjelpearbeidet.
Innsatsen nytter, men det koster. Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

 

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi sikrer grunnleggende behov
Mat, vann, husly og gode sanitære forhold må sikres så raskt som mulig. Fra vårt sentrale nødhjelpslager i København leverer vi det som haster mest, uansett hvor i verden krisen oppstår.

Vi forbedrer helseforholdene
Under humanitære kriser er det mange barn som dør av sykdommer og forhold det er relativt enkelt å forebygge og behandle, for eksempel meslinger, diaré, luftveisinfeksjoner og malaria. Vi er raskt på plass med personell og utstyr for å forbedre helseforholdene.

Vi gir beskyttelse
Barn er svært utsatt i katastrofesituasjoner, og trenger mange former for beskyttelse. Dette kan handle om alt fra trygge oppholdssteder til terapi av traumatiserte barn, eller hjelp til familieforening eller å finne fosterforeldre til barn som har kommet bort fra familien.

Vi oppretter skoler og dagsentre
Når de grunnleggende behovene er dekket er et skoletilbud det viktigste. Skolegang gir et innslag av normalitet, med mulighet for undervisning og lek i et trygt miljø.I tillegg er utdanning det disse barna skal bygge fremtiden sin på. Utover dette bygger vi dagsentre med tilbud om gruppeterapi og hjelp til å bearbeide traumer.