Vi hjelper barn i katastrofer og kriser

  • Menn laster forsyninger ombord i et FN-helikopter
    Menn laster medisiner ombord i et FN-helikopter på Haiti i 2010. Forsyningene skal til et område som er rammet av et alvorlig kolera-utbrudd.
  • Familier mottar hygienepakker og vannkanner på et distribusjonssenter i den flomskadde byen New Bataan, Filippinene. Området ble hard rammet av tyfonen Bopha i 2012. Nesten 1 million mennesker måtte flykte fra hjemmene sine.
  • Fra UNICEFs Verdenslager i København sendes nødmateriell ut til kriseområder. Lageret er det største av sitt slag i verden og dekker et areal større enn tre fotballbaner. Du kan se lageret fra danskebåten når den anløper København.
  • Verdenslageret i København huser mer enn 36.000 paller med ulike typer humanitært materiell som kan pakkes og skipes ut på kort varsel. Lageret er robotstyrt og helautomatisert.
  • UNICEF-arbeider Abduljabar tilbereder en kopp med oral rehydration salts til fire år gamle Ahmed. Ahmed bor med sin bror og foreldre i et lite rom sammen med fem andre familier i Domiz flyktningeleir i Nord-Irak.
  • Den syriske flyktningen Layla 8 år tegner en scene der soldater skyter på mennesker og bygninger på en UNICEF-støttet kunstterapi time. Hun lagde tegningen etter at barna ble bedt om å tegne sin mest skremmende opplevelse. "Jeg var der da alt det hendte".

Både i krig og ved naturkatastrofer er barn spesielt utsatt – for sykdommer, underernæring, vold og utnytting. Det er avgjørende at hjelpen kommer raskt og i nødvendig omfang.

UNICEF har nesten 70 års erfaring med jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer og tørke, samt kriger og konflikter. Likevel legger vi stor vekt på innovasjon, og vi tar stadig i bruk nytt og moderne utstyr, og utvikler bedre systemer og metoder for hjelpearbeidet.
Innsatsen nytter, men det koster. Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

 

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi sikrer grunnleggende behov
Mat, vann, husly og gode sanitære forhold må sikres så raskt som mulig. Fra vårt sentrale nødhjelpslager i København leverer vi det som haster mest, uansett hvor i verden krisen oppstår.

Vi forbedrer helseforholdene
Under humanitære kriser er det mange barn som dør av sykdommer og forhold det er relativt enkelt å forebygge og behandle, for eksempel meslinger, diaré, luftveisinfeksjoner og malaria. Vi er raskt på plass med personell og utstyr for å forbedre helseforholdene.

Vi gir beskyttelse
Barn er svært utsatt i katastrofesituasjoner, og trenger mange former for beskyttelse. Dette kan handle om alt fra trygge oppholdssteder til terapi av traumatiserte barn, eller hjelp til familieforening eller å finne fosterforeldre til barn som har kommet bort fra familien.

Vi oppretter skoler og dagsentre
Når de grunnleggende behovene er dekket er et skoletilbud det viktigste. Skolegang gir et innslag av normalitet, med mulighet for undervisning og lek i et trygt miljø.I tillegg er utdanning det disse barna skal bygge fremtiden sin på. Utover dette bygger vi dagsentre med tilbud om gruppeterapi og hjelp til å bearbeide traumer.

 

Unicef