Vi kjemper for å stoppe hiv og aids-epidemien

  • Ett år gamle Peter Chibeka ser ut av vinduet hjemme i landsbyen Mwamfule, Zambia. Foreldrene fant ut at de var hiv-positive under en kontroll da moren var gravid. Moren deltar i et behandlingsprogram for å hindre smitteoverføring til Peter som er frisk.
  • Lackson og moren Agness Chabu i hjemmet deres i Lusaka, Zambia. Agness og mannen er begge hiv-positive. Agness deltok i et behandlingsprogram under graviditeten for å hindre smitteoverføring til sønnen. Han er nå 2 år og hiv-negativ
  • Frivillige Rabecca Malawo tar blodprøve for en hiv-test av 18 måneder gamle Fanwick på en helsestasjon i Lusaka, Zambia. Fanwick holdes av moren Natasha som er hiv-positiv og gravid. Hun har fulgt behandling for å hindre smitteoverføring til sønnen.

I år blir mer enn 300 000 små barn smittet med hiv. De fleste får viruset mens de ligger i mors mage, under fødselen eller når de blir ammet. Smitten beholder de hele livet, og selv om riktig behandling gjør at de kan leve lenge, er det fortsatt slik at mennesker med hiv/aids opplever diskriminering, mobbing og utfrysing i mange samfunn. I tillegg er det svært mange barn som rammes av aids-epidemien ved at foreldrene dør av sykdommen.
Den gode nyheten er at innsatsen mot hiv/aids har stor effekt. Siden 2003 er antallet smittede barn redusert med 43 %. Informasjon og medisin til gravide hiv-positive kvinner er enkle og effektive virkemidler.


Likevel er det langt fram til UNICEFs mål for hiv/aids: Null. Null nysmittede, null diskriminering og null dødsfall.
Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

 

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi informerer og forebygger
Forebygging er den beste og rimeligste måten å stanse epidemien på. For å hindre at hiv-positive gravide ovefører smitten til barnet, jobber vi med hiv-testing av gravide, veiledning i svangerskapet, medisiner som forhindrer smitte til fosteret, og oppfølging etter fødselen.
Utover dette lærer vi barn og unge om hiv og aids. Og vi jobber med myndighetene for at unge skal få tilgang til helseklinikker hvor de kan ta hiv-tester.

Vi gir medisiner og behandling
Med riktig behandling kan man leve et langt og godt liv med hiv. Særlig vil tidlig medisinering gi gode resultater. UNICEF arbeider for å gi smittede tilgang til rådgivning og hiv-medisiner.

Vi hjelper barn som er foreldreløse på grunn av aids
Barn som har mistet foreldrene sine trenger ekstra beskyttelse. UNICEF jobber med bearbeiding av sorg og redsel, og motiverer lokalsamfunn til å støtte barna fram til de er voksne og kan klare seg selv.

 

Unicef