Vi kjemper mot vold, utnytting og misbruk av barn

  • Bravin Juma 14 år er på et UNICEF støttet dagsenter i Kenya. Han har bodd på gaten i 4 år siden foreldrene ble separert og moren giftet seg på nytt. Da stefaren begynte å mishandle ham rømte han hjemmefra. På senteret får han vasket seg, spist og lekt.
  • En mor holder rundt datteren sin på et krisesenter for jenter og kvinner utsatt for seksuell vold i Somalia. Jenta ble voldtatt mens de bodde i en leir for internt fordrevne. På senteret får de pedagogisk og psykososial hjelp samt et trygt bosted
  • Angel (endret navn) 16 år, ble slått og seksuelt misbrukt av arbeidsgiveren sin da hun jobbet som hushjelp i Filippinene. Etter å ha forsøkt å begå selvmord bor hun nå i et av byens hjelpesentre der hun får psykososial støtte og assistanse til utdannelse.

Vold, utnytting og misbruk ødelegger barndommen og setter spor for livet. Evnen til å lære og sosialisere med andre blir forstyrret, og barnets fysiske og psykiske helse påvirkes på kort og lang sikt. I alle land, kulturer og miljøer blir barn utsatt for smertefulle og traumatiske opplevelser, både i hverdagen og i sammenheng med krig, konflikt og naturkatastrofer.

Problemene er omfattende og komplekse. Det handler om barnearbeid, menneskehandel, kjønnslemlestelse, seksuelt misbruk, barnesoldater og andre forhold der barn er avhengige av beskyttelse.
Men det finnes lyspunkter. UNICEF har klart å gi barndommen tilbake til noen av de mest sårbare barna i verden. Vi jobber ikke bare med akutt hjelp og rehabilitering, men bruker vår tyngde til å påvirke lovgivning, politiarbeid og utdanningstilbud.
Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

 

Dette gjør UNICEF takket være deg og din støtte:

Vi hjelper barnesoldater tilbake til et normalt liv
UNICEF jobber med prosjekter for å forhindre at barn blir rekruttert som soldater, og vi organiserer prosesser for å få tidligere barnesoldater tilbake til et normalt liv i fred.

Vi bearbeider traumer
I flyktningeleire oppretter vi provisoriske skoler og dagsenter for barn, hvor de kan føle seg trygge og beskyttet. Vi gir undervisning, gruppeterapi og hjelp til å bearbeide traumer, slik at barna er bedre rustet for fremtiden.

Vi kjemper mot kjønnslemlestelse
Vi har etablert omfattende programmer for å stanse omskjæring av jenter i 22 av de 29 landene hvor denne praksisen er mest utbredt. Utviklingen er svært positiv, og i enkelte land er det nå markant færre jenter og kvinner som blir omskåret.

Vi beskytter barn mot menneskehandel
UNICEF støtter lokalsamfunn i utsatte områder med å beskytte barna sine bedre ved å etablere lokale barnebeskyttere og samtalegrupper, der ungdom er ledere og har blitt lært opp til å informere om menneskehandel.

Vi kjemper mot årsakene til barnearbeid
Løsningen er ikke alltid å ta barnet helt ut av arbeidet. Det er viktig å finne det underliggende problemet, og å jobbe helhetlig i lokalsamfunnet. Mikrokreditt, økonomiske støtteordninger og tilpasset undervisning for barn som må arbeide for å hjelpe familien er eksempler på våre tiltak.

 

Unicef