Dette gjør vi

Vi er overalt der barn trenger en hjelpende hånd. Med livsviktig næring, med rent vann og med skole gjør UNICEF hver dag en forskjell for millioner av barn. Vi kjemper for barna fra de er i mammas mage til de er voksne og kan starte sin egen familie.

 • Gravid mor og barn
 • To spedbarn
  To tvillinger venter på å bli vaksinert på et helsesenter i Maradi, Niger. UNICEF støtter senteret med medisinsk utstyr.
 • Kajal Kumari sitter på fanget til moren sin mens hun får en sinktablett av en helsearbeider i India. Etterpå får hun en dose sukker-salt oppløsning som også er en del av behandlingstiltaket for å bekjempe barnedødlighet som følge av diaré.
1. Overlevelse og helse

Vi hjelper barn overleve og vokse opp

Altfor mange barn dør av sykdommer og grunner vi kan forhindre. Derfor jobber UNICEF i felt for å gi hjelp til dem som trenger den nå, samtidig som vi arbeider med myndighetene slik at de selv kan gi nødvendig helsehjelp til sine innbyggere. I felt vaksinerer vi bl.a mot dødelige sykdommer, gir livsviktig ernæring, distribuerer spesialimpregnerte myggnett mot malaria, sørger for rent vann og gir helsehjelp til gravide og nybakte mødre. Les mer.

 • Første skoledag i Manila og Fiona, 7 år, studerer en globus med en klassekamerat. Hun går på en UNICEF-støttet skole som er tilrettelagt for å danne et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • En jente fra Sør-Sudan smiler over å gå på skolen - et barnevennlig sted støttet av UNICEF i flyktningleiren Jamman.
2. Utdanning og oppvekst

Vi kjemper for skole og utdanning til alle barn

Utdanning er nøkkelen til fremtiden. Gjennom skolegang brytes den onde sirkelen av fattigdom, sykdom og død. Barna lærer å ta vare på sin egen og familiens helse, og skaffer seg ferdighetene de trenger for å få arbeid. Alle barn har rett til skolegang og få seg en utdanning. Dessverre er det ikke slik i store deler av verden. Dette ønsker vi i UNICEF å endre. Les mer.

 • En ung syrisk jente drikker vann i flyktningleiren Domiz i Nord Irak. Leveranse av rent drikkevann er en av UNICEFs hovedprioriteter.
 • Her vasker en liten syrisk jente hendene i rent vann i flyktningleiren Domiz i Irak. For å unngå vannbårne sykdommer jobber UNICEF på spreng for å sikre rent drikkevenn i de tettbefolkede flyktningleirene.
3. Vann og sanitær

Vi kjemper for å skaffe rent vann til alle

Tilgang på rent drikkevann er avgjørende for barns helse, utvikling og oppvekst. Rent vann forandrer alt. Det påvirker helse, utdanning, arbeid og samfunnsutvikling. Og det kan gi helt nye muligheter til mange kvinner og barn. Les mer.

 • Fra UNICEFs Verdenslager i København sendes nødmateriell ut til kriseområder. Lageret er det største av sitt slag i verden og dekker et areal større enn tre fotballbaner. Du kan se lageret fra danskebåten når den anløper København.
 • Verdenslageret i København huser mer enn 36.000 paller med ulike typer humanitært materiell som kan pakkes og skipes ut på kort varsel. Lageret er robotstyrt og helautomatisert.
 • Den syriske flyktningen Layla 8 år tegner en scene der soldater skyter på mennesker og bygninger på en UNICEF-støttet kunstterapi time. Hun lagde tegningen etter at barna ble bedt om å tegne sin mest skremmende opplevelse. "Jeg var der da alt det hendte".
 • Lafermine 16 år poserer foran teltet der han bor med mor og to søstre i en leir for internt fordrevne. Etter jordskjelvet på Haiti i 2010 sluttet han på skolen og begynte å jobbe som mekaniker. Lønnen hans er familiens eneste inntekt.
4. Nødhjelp

Vi hjelper barn i katastrofer og kriser

Når det skjer en katastrofe, er UNICEF raskt på plass for å beskytte kvinner og barn. UNICEF vil respondere på en krise innen 48 timer, når som helst på døgnet, på hvilken som helst dag i året. Les mer.

 • En 15 år gammel hiv-positiv mor holder sitt nyfødte barn i Sierra Leone. Tenåringsmoren har fulgt anbefalt behandling for å hindre smittoverføring til barnet i løpet av graviditet og fødsel, og skal ta videre medisiner for å hindre smitte under amming.
 • Lackson og moren Agness Chabu i hjemmet deres i Lusaka, Zambia. Agness og mannen er begge hiv-positive. Agness deltok i et behandlingsprogram under graviditeten for å hindre smitteoverføring til sønnen. Han er nå 2 år og hiv-negativ
5. Hiv og aids

Vi kjemper for å stoppe hiv og aids-epidemien

Hiv smitter fra mor til barn under graviditet og fødsel. Dette er det enkelt å forhindre. Forebygging er den beste og rimeligste måten å stanse hiv-epidemien på. Vi i UNICEF arbeider for å stanse spredningern av Hiv og Aids hver dag. Les mer.

 • Angel (endret navn) 16 år, ble slått og seksuelt misbrukt av arbeidsgiveren sin da hun jobbet som hushjelp i Filippinene. Etter å ha forsøkt å begå selvmord bor hun nå i et av byens hjelpesentre der hun får psykososial støtte og assistanse til utdannelse.
 • Bravin Juma 14 år er på et UNICEF støttet dagsenter i Kenya. Han har bodd på gaten i 4 år siden foreldrene ble separert og moren giftet seg på nytt. Da stefaren begynte å mishandle ham rømte han hjemmefra. På senteret får han vasket seg, spist og lekt.
6. Beskyttelse

Vi beskytter barn mot vold og overgrep

Alle barn har rett til å være nettopp det - barn. UNICEF arbeider for alle barns rett til å bli beskyttet fra vold, overgrep og utnytting. Likevel får flere millioner barn over hele verden røvet bort sin barndom gjennom vonde og traumatiske opplevelser. Les mer.

Unicef