DET ALLER STØRSTE
er å hjelpe de aller minste

Som UNICEF partner...

...tar du samfunnsansvar og ser verdien av å arbeide for barn.
...er du med på å realisere FNs Barnekonvensjon og sikre at alle barn får oppfylt sin rett til å gå på skole, får et godt helsetilbud, blir beskyttet og blir hørt.

Green
White
Left
 • To smilende jenter
  Som UNICEF-partner er du på lag med verdens største hjelpeorganisasjon for barn.
Engasjer deg

Gjør en forskjell

Engasjerte medarbeidere i over 190 land kjemper hver dag for barns rettigheter. Dette gjør at våre partnere er på lag med verdens største hjelpeorganisasjon for barn, i kampen mot null barnedødsfall, null barnearbeidere, null barnesoldater og null barn som ikke får gå på skole. Les hvordan vi gjør dette sammen med våre partnere.

 • En engasjert UNICEF-medarbeider i felt. Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi
  Våre partnere er aktive pådrivere i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted å vokse opp.
FNs Barnekonvensjon

En forent kraft

UNICEF har FNs mandat til å forvalte Barnekonvensjonen. Med verdens nasjoner i ryggen har vi gjennomslagskraft til å redde liv og endre fremtiden - ikke kun for noen få, men for millioner av barn. Vi bygger skoler, men først og fremst bygger og moderniserer skolevesenet. Vi setter vaksiner og utrydder sykdommer, men først og fremst reformerer vi helsesystemer. Våre partnere kjemper for at alle barn skal ha like muligheter til å vokse opp.

 • UNICEF medarbeider i samtale med et barn, som får gå på skole i en flyktningleir. Foto:UNICEF/Shehzad Noorani
  UNICEF jobber for at barn får mulighet til å følge sine drømmer og holde fast ved sine rettigheter.
En global sparringspartner

Utveksling av kunnskap og erfaring

UNICEF samarbeider på tvers av kulturer og fagområder, vi deler vår globale erfaring og kunnskap med mange. Verdens regjeringer og myndigheter, frivillige organisasjoner, unge mennesker – UNICEF samarbeider med dem alle, og de hører vår stemme. Vi utveksler kunnskap og kompetanse med våre partnere.

 • Hedda Skaug er HR og CR Manager i Nordic Choice Hotels. Hotellkjeden har vært partner med UNICEF siden 2008. Hedda er her på felttur i Vietnam med UNICEF.
  - Jeg er så stolt av å jobbe i en bedrift som tar samfunnsansvar på alvor, forteller Hedda Skaug, HR & CR Manager i Nordic Choice Hotels. Hotellkjeden har vært signaturpartner med UNICEF siden 2008.
Jeg er så stolt!

Bygge omdømme

UNICEF har opparbeidet et sterkt omdømme gjennom å levere resultater for barn. Å knytte seg til UNICEF som samarbeidspartner gir mange positive assosiasjoner, samtidig som bedrifter og organisasjoner tilfører UNICEF verdifulle ressurser. Våre partnere bryr seg - det styrker både konkuransekraft og omdømme.

 • Stjernespiller Lionell Messie er en engasjert UNICEF ambassadør.
  MORE THAN A CLUB: FC Barcelona er UNICEF-partner og taler barnas sak. Stjernespiller Lionell Messie er en engasjert UNICEF ambassadør.
Jo flere vi er, desto mer kan vi utrette

På lag med engasjere og profilerte ambassadører

Vi er mange som står sammen om å bry oss og være aktive pådrivere i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted å vokse opp. De norske ambassadørene, Ole Gunnar Solskjær, Sissel Kyrkjebø og Kjetil André Aamodt, står sammen med internasjonale kjente personer som David Beckham, Lionel Messi, Katy Perry og Celine Dion og taler barnas sak. UNICEF har mer enn 300 ambassadører internasjonalt.

 • Skolegang er selve nøkkelen til å bekjempe verdens fattigdom.
  Vi i UNICEF tror at fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres.
Alle vinner

Hjelp til selvhjelp

FNs Barnekonvensjon bygger på prinsipper om ikke-diskriminering. Dette innebærer at alle barn har samme rettigheter, uansett nasjonalitet, religiøs tilknytning, hudfarge og kjønn. UNICEFs mål er at konvensjonen etterleves overalt. For å nå dette målet er det viktig at arbeidet bygger på prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. Varig endring i barns oppvekst blir bare til gjennom å engasjere lokalsamfunn og enkeltindivider.

 • Ei jente skriver på tavla. Foto: UNICEF/Shehzad Noorani
  Et samarbeid med UNICEF er også en investering i fremtiden.
Trygghet

Støtten kommer frem til barna

Som UNICEF-partner kan du være trygg på at midlene fordeles effektivt til beste for barn. UNICEF har solide retningslinjer og rutiner for implementering av midlene, samt oppfølging og rapportering av resultater.

Unicef