DET ALLER STØRSTE
er å hjelpe de aller minste

Du er her:

Unicef

Som UNICEF partner...

...tar du samfunnsansvar og ser verdien av å arbeide for barn.
...er du med på å realisere FNs Barnekonvensjon og sikre at alle barn får oppfylt sin rett til å gå på skole, får et godt helsetilbud, blir beskyttet og blir hørt.