Written by kyrre On the
Anne Lindboe, Barneombud

Barnehagestiftelsen KANVAS

Sammen ønsker vi å bevisstgjøre og inspirere foreldre til å ta et aktivt ansvar for hverandres barn og bidra til å styrke samarbeidet mellom barnehagene og foreldre innen dette temaet. Materiell som blant annet kan brukes på foreldremøter kan lastes ned her og tilbys gjennom KANVAS’ kurskatalog.

 

Barneombudet

Barneombudet har engasjert seg sterkt i "Du kan være Den ene", helt fra oppstarten i 2009. Nåværende barneombud, Anne Lindboe er en nær støttespiller til prosjektet. Les mer om barneombudets arbeid HER.

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) og ”Du kan være den ene” samarbeider om et program for foreldre med barn i grunnskolen og ungdomsskolen.

Målsetningen for samarbeidet med FUG er at flere foreldre tar et aktivt ansvar for andres barn i grunnskolen og ungdomsskolen, og at progrannet bidrar til å styrke samarbeidet mellom skole og foreldre, samt foreldre imellom, for å ivareta og støtte barna. Materiell som kan brukes på foreldremøter kan lastes ned fra her. 

Målsetningen for samarbeidet med FUG er at flere foreldre tar et aktivt ansvar for andres barn i grunnskolen og ungdomsskolen, og at programmet bidrar til å styrke samarbeidet mellom skole og foreldre, samt foreldre imellom, for å ivareta og støtte barna.

 

Gjøvik FF 

Gjøvik FF samarbeider med UNICEF Norge og "Du kan være Den ene", gjennom deres prosjekt MER. Gjøvik FF og MER har fokus på viktigheten av de voksnes rolle i møte med barn, og spesielt det å gi barn oppmerksomhet og anerkjennelse.

 

 

MOT

MOT og "Du kan være Den ene" samarbeider om å bruke ”Den ene”-budskapet inn i MOTs arbeid med ungdom og deres foreldre – innenfor et av MOTs slagord ”MOT til å bry seg”. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

 

Norges Idrettsforbund

NIF (Norges Idrettsforbund) og "Du kan være Den ene" samarbeider om å inkludere ”Den ene” budskapet inn i kurstilbudet rettet mot frivillige trenere innen barneidretten. Hensikten med NIF-samarbeidet er å bevisstgjøre og inspirere voksne som jobber som trenere i barneidretten til å ta et aktivt ansvar ovenfor de barna som man mistenker strever i hverdagen eller faller utenfor.

 

Sjumilssteget

Sjumilssteget og "Du kan være Den ene", hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen. Sjumilssteget jobber for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Sjumilssteget og "Du kan være Den ene", hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Om UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vi arbeider i 190 land, på landkontorer og i nasjonale komiteer, for barns rettigheter.

UNICEF har over 161 landkontorer som jobber direkte med utviklingshjelp og nødhjelp. Her fokuserer vi hjelpen innenfor de områder som er aller viktigst for barna. Dette gjør vi i tett samarbeid med en rekke aktører, fra nasjonale myndigheter til barna selv. Les mer om hvordan vi er organisert.

Den ene

 
Gjennom ”Du kan være Den ene”, ønsker UNICEF Norge å belyse viktigheten av å se og inkludere barn og unge som strever i hverdagen.

Næringsliv og partnere

Bli med og spill en nøkkelrolle for barn! Bedrifter og organisasjoner er avgjørende for å skape den fremtiden vi ønsker for barn og samfunn verden over. 

 

 

Samarbeid som alle tjener på

Publikasjoner

Aktuelt nå

Harrowing Journeys - Barn og unge på flukt over Middelhavet 

UNICEF Norges gjennomgang av partiprogrammene 2017-2021

Ledige stillinger

Jobb i UNICEF Norge:

Seksjonsleder privatmarkedet
Som seksjonsleder for privatmarkedet skal du både ha det overordnede strategiske blikket og ta aktiv del i den daglige jobben til teamet ditt i utforming av kampanjer både kreativt og gjennom valg av kanalmiks.
Les mer om stillingen og søk her

Næringsliv og partnere

Bli med og spill en nøkkelrolle for barn! Bedrifter og organisasjoner er avgjørende for å skape den fremtiden vi ønsker for barn og samfunn verden over. 

 

 

Samarbeid som alle tjener på

Den ene

 
Gjennom ”Du kan være Den ene”, ønsker UNICEF Norge å belyse viktigheten av å se og inkludere barn og unge som strever i hverdagen.

Barn i Norge

Vi har flere prosjekter som fokuserer på barn i Norge. Her er et lite utvalg.

Publikasjoner

Aktuelt nå

Harrowing Journeys - Barn og unge på flukt over Middelhavet 

UNICEF Norges gjennomgang av partiprogrammene 2017-2021

Barna i Øst-Afrika trenger din hjelp

Akkurat nå, i et belte som strekker seg tvers gjennom det østlige Afrika gjør krig, tørke og matmangel at flere millioner barn og familier sulter. I Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen sulter 20 millioner barn, mer enn 800.000 av dem er livstruende underernært. Det er et desperat behov for livreddende mat - uten slike forsyninger kan hvert femte barn dø. 

Støtt vårt nødhjelpsarbeid i Haiti

Orkanen Matthew er den verste stormen Haiti har opplevd på flere tiår, og mange tusen barn har mistet sine hjem.
Hjelp oss med å sikre rask livreddende hjelp til alle utsatte barn og deres familier. Støtt vårt nødhjelpsarbeid i Haiti ved å donere på denne siden:

Du kan også støtte med SMS ved å sende ORKAN til 2040 (Da gir du 250,-). Eller ring 820 44 738 (200 kr).
Kontonummer: 5082.06.76596

Hvorfor UNICEF

UNICEF gir håpet om en bedre verden en reell sjanse. Med 193 FN-land i ryggen moderniserer vi helsesystemer og skolevesen - og bedrer levevilkårene for millioner av barn verden over. Hver eneste dag. År etter år.

Barn i Norge

Vi har flere prosjekter som fokuserer på barn i Norge. Her er et lite utvalg.

Hjelp syriske barn

Etter seks år med krig står Syria overfor den største humanitære krisen i verden siden andre verdenskrig. Hver eneste dag opplever barn at de kommer i kryssilden. Steder som skulle være trygge fristeder sprenges i stykker: skoler, sykehus, lekeplasser og hjem. Alvorlige menneskerettsbrudd skjer daglig. 

Fadder

Som UNICEF-fadder hjelper du barn over hele verden - hver dag, året rundt. Du støtter barna under katastrofer og du er med dem når de behøver hjelp med de mest grunnleggende behovene under sin oppvekst - hele veien fra mammas mage og ut i voksenlivet. Ditt engasjement forandrer mange barns liv!

Bli fadder nå!

For lærere og barnehagelærere

Her finner du materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs barnekonvensjon. Oppleggene imøtekommer målsettinger i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager.
Du kan også bestille plakater, hefter, DVD’er med mer fra vår nettbutikk.

Schools for Africa

Schools for Africa – et kjempeløft for utdanning

Arv og testamentariske gaver

Testamentariske gaver er visjonære gaver.
Selv en liten gave i ditt testament kan endre fremtiden for barn over hele verden.

Å skrive testament trenger ikke være vanskelig. Med noen gode råd på veien kan det være en meningsfylt og takknemlig opplevelse. Gir du en gave til UNICEF i ditt testament lover vi deg ikke bare å bruke den på å redde barns liv i dag, men også til å kjempe for den fremtiden de fortjener i morgen. Du kan bestille vår brosjyre om arv og vi sender den til deg i dag, ønsker du heller vil at vi skal ringe deg for en prat gjør vi mer enn gjerne det.

.

Større private gaver

Større private gaver

Vi vet at arbeidet for verdens barn nytter. Men vi er avhengig av gode støttespillere for å fortsette den gode utviklingen. Større private gaver bidrar til at UNICEF kan fortsette innsatsen for å gi alle barn en trygg oppvekst og mulighet til å utvikle sitt potensial.

Når leken går under jorda

I Syria er det livsfarlig å leke - ute. Derfor har frivillige bygd en underjordisk lekeplass, "Land of Childhood", utenfor Damaskus.

Les mer

Kontakt oss

UNICEF Norge
 
Postadresse:
Rådhusgata 24
Postboks 438 Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse:
Rådhusgata 24 (inngang fra Kongensgate)
0150 Oslo

Et prosjekt for barn i Norge

Når det gjelder å se barn og unge, spiller det offentlige hjelpeapparatet en viktig rolle. Men, det betyr ikke at alle vi andre ikke har et ansvar for å se og beskytte barn som ikke har det bra. Det handler om hva vi voksne gjør – og ikke gjør.

Referansegruppen

Innholdet og budskapet i Den Ene, er utviklet og forankret i en bredt sammensatt referansegruppe. Medlemmene er blant landets fremste forkjempere når det gjelder barn og unge i Norge.

Hva har vi gjort?

Folkemøter

UNICEF Norge arrangerte i 2009 og 2010 store folkemøter rundt i landet. Nå sender vi stafettpinnen videre, og håper ildsjelene der ute, tar initativ til å arrangere lokale varianter i sitt nærmiljø.

I løpet av 2009 og 2010 arrangerte UNICEF Norge i samarbeid med mange lokale aktører, til sammen seks folkemøter rundt i vårt langstrakte land. Responsen var overveldende, og mange har gitt tilbakemeldinger om at de gjennom innsiktsfulle foredragsholdere, ble inspirert til å være Den ene.

Fadder

Som UNICEF-fadder hjelper du barn over hele verden - hver dag, året rundt. Du støtter barna under katastrofer og du er med dem når de behøver hjelp med de mest grunnleggende behovene under sin oppvekst - hele veien fra mammas mage og ut i voksenlivet. Ditt engasjement forandrer mange barns liv!

Bli fadder nå!