Den ene-workshop

Workshop med temaet Den ene

Har det en positiv verdi for din bedrift at de ansatte er bevisst på hvordan de møter barn? IKEA svarte ja og ga sine U&I-ambassadører en dags workshop hos UNICEF Norge med temaet Den ene.

Den ene er et prosjekt for barn i Norge, der vi belyser viktigheten av å se barn og om det ansvaret voksne har overfor alle barn. 

U&I-ambassadørene startet dagen sammen med Kristin Oudmayer som presenterte Den ene-prosjetet. Deretter holdt Francois El-Safadi et inspirerende foredrag. Francois El-Safadi fortalte om sine opplevelser med å ha flere Den ene i oppveksten, og kom med gode refleksjoner rundt begrep som selvfølelse og selvtillit. Han greide å skape et stort engasjement.

Etter lunsj var det idédugnad om hvordan IKEA-ansatte kan jobbe med Den ene. Diskusjonen tok utgangspunkt i fire påstander/spørsmål:

  • Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig.

  • Når vi mennesker blir likt vokser vi.

  • Hvordan være en god rollemodell?

  • Hvordan sette trygge og tydelige grenser?


Workshopen ble avsluttet med en liste over mulige aksjonspunkter for varehusene. Med Ideer, konkrete aktiviteter og en brosjyre i bagasjen, dro U&I-ambassadørene til hvert sitt varehus for å engasjere resten av de ansatte i IKEA - til å bry seg mer om hverandre, om kundene og ikke minst om barn og unge. 

Ta kontakt med Kristin Oudmayer, fagansvarlig i Den ene, på mail: kristin.oudmayer@unicef.no eller telefon: 24 14 51 08, for mer informasjon om Den ene-workshop i din bedrift.