Nyheter som inspirerer

H.M.K om Den ene

Vårt aller største ansvar gjelder barna, sa kong Harald i sin nyttårstale, og understreket at det å være Den ene ikke bare handler om ansvar og moralske forpliktelser, men også det å vokse som mennesker.

MER enn bare fotball

Gjøvik FF er den første fotballklubben som som har integrert "Den ene"-tankegangen" i hele klubbens verdiprofil.

Tiden etter 22.07.11

I forbindelse med de tragiske og dramatiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22.07.11, har Helsedirektoratet opprettet et nasjonalt samarbeidsorgan for helsemessig oppfølging.

Inspirasjonsforedrag!

Hvordan kan du som forelder med barn i skole eller barnehage utgjøre en forskjell for andres barn?

Heim-skole konferanse

Heim-skole konferanse

5.-6.mars arrangerer vi i samarbeid med FUG Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland, Heim-skole konferansen 2012. Interessen for konferansen er i følge Margot Bergesen hos Fylkesmannen, svært stor, og vi gleder oss til å møte engasjerte foreldre og fagpersoner!

Idrettens folkemøte

19.mars arrangerer vi, sammen med Idrettsrådet og Trondheim kommunet, Idrettens folkemøte i Trondheim. Temaet er voksne som rollemodeller, og hvordan Den ene kan forebygge mobbing på idrettsarenaen.

Velkommen til folkemøte om idrett, ansvar og mobbing

Sterkt budskap

Jentegruppa SEVENTeens er opptatt av at alle barn skal få en trygg oppvekst. De har spilt inn sangen "Den ene?", som kommer med klare oppfordringer til oss voksne.

Gode rollemodeller

I anledning FNs familiedag 15.mai, ønsker UNICEF Norge å løfte frem betydningen av foreldre som rollemodeller både for egne og andres barn, for å skape et trygt og inkluderende miljø.

Flere nabokjerringer!

En fersk undersøkelse fra UNICEF Norge viser at stadig flere voksne tar ansvar og bryr seg om barn som har det vanskelig. Du kan også bli en nabokjerring!

Når ballen går over mål

Vi har intervjuet den inspirerende ildsjelen Vidar Bøe om hans tanker rundt den viktige trenerrollen, om tilstedeværelse, møteplasser og mestring.

Årets viktigste julekalender

”I julen er det mange barn i Norge som opplever at det vanskelige blir enda vanskeligere. Vi håper du vil benytte førjulstiden til å gjøre en ekstra innsats for ett av disse barna”, sier generalsekretær Bernt G.Apeland.