"Mobbing angår alle!"

Mobbing angår alle!

Vi håper du vil stå sammen med oss mot mobbing!

Sett positive spor - du kan være Den ene

Barn som er involvert i mobbing trenger gode voksne som ser og bryr seg. Det handler om hva vi som voksne gjør – og ikke gjør.

Når barn blir mobbet, hva gjør du?

Som voksen på barns arenaer har du sikkert lagt merke til - eller fått mistanke om at barn mobbes og holdes utenfor uten at du har visst hva du kan og bør gjøre. Her er noen råd til deg.

Når barn mobber, hva gjør du?

Når barn mobber, hva gjør du?
De fleste av oss har lagt merke til at enkelte barn og unge har spesielt stor innflytelse på andre, og at det ofte er disse som får definere hvem som er kul, grei og får være ”innafor”.

Inkluderende miljø på foreldremøter

For mange foreldre kan det oppleves vanskelig og sårt å ta opp temaet mobbing, og hvordan skape et inkluderende miljø. UNICEF Norge har utviklet materiell som kan gjøre det lettere.

Foreldre er forbilder

I alt vi sier, gjør og skriver er vi forbilder for våre barn.

Stå sammen MOT mobbing

Stå sammen MOT mobbing
Å bruke jevnaldrende ungdom som positive rollemodeller er et av suksesskriteriene når organisasjonen MOT jobber for å forebygge mobbing på skolene.

Mobbing trenger kontinuerlig motstand, fra skoler, foreldre, elever og eksterne aktører. Derfor er Unicef og Dagbladets kampanje mot mobbing så viktig. MOT og "Du kan være Den ene" samarbeider om å bruke ”Den ene”-budskapet inn i MOTs arbeid med ungdom og deres foreldre.

Mobbing skjer også i barnehagen

Mobbing skjer også i barnehagen

Debatten om det forekommer mobbing i barnehagen, raser i fagmiljøene. Vi har invitert Foreldreutvalget i Barnehagen til å skrive om dette fenomenet.

Den 4. mai 2012 lanserte Nasjonalt foreldreutvalget for barnehager (FUB) sin brosjyre ”Mobbing i barnehagen”. Bakgrunnen for brosjyren er FUBs engasjement og part i Manifest mot mobbing.

Barns rett til beskyttelse – et felles ansvar

Barns rett til beskyttelse – et felles ansvar

Vi har invitert unge voksne i rettighetsbasen Unge Duer til å komme med sine tanker om mobbing og hva dette innebærer for den enkelte. Her er første utdrag.

Det gjorde meg sterkere

Det gjorde meg sterkere