Introduksjon


Elevene lærer at alle barn har egne rettigheter og at rettighetene står beskrevet i FNs barnekonvensjon.

 

 

 

Unicef