Barns rettigheter i verden


Elevene lærer at ulike land har forskjellige utfordringer mht. oppfyllelse av barns rettigheter, og at de kan påvirke barns situasjon i andre land ved å gjøre flere bevisste valg. Elevene kan gi eksempler på forhold som er blitt bedre for barn de siste årene.

 
 

 

 

 

Unicef