Barns rettigheter i skolen


Elevene lærer at alle har rett til å si sin mening og bli hørt i alle spørsmål som har med skolehverdagen å gjøre. Alle har rett til å ha det bra på skolen og få tilpasset opplæring. For at alle skal få oppfylt rettighetene sine, må også alle ta et ansvar. 

 

 

Unicef