Barns rettigheter i Norge

Elevene lærer at alle barn har rett til å være den de er (egen identitet) og at alle barn skal sikres like muligheter til deltakelse på samfunnsområder gjennom lovverk. Barnekonvensjonen er norsk lov. Norsk lov beskytter alle barn mot vold og overgrep, og det er de voksnes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

 
 

 

 

 

Unicef