Barns rettigheter i lokalsamfunnet

Elevene lærer at alle barn har rett til å si sin mening om valg som gjøres i lokalsamfunnet som berører barn og hvor de kan henvende seg med forslag og klager. Alle barn har rett til trygge fritidsaktiviteter og lekeområder

 
 

 

Unicef