Barns rettigheter i hjemmet


Elevene lærer at det ikke er lov å slå barn. Barn har rett til å uttale seg om det som angår dem og skal bestemme mer desto eldre de blir. Foreldre har rett og plikt til å veilede barna og jenter og gutter skal ha like muligheter.

 
 

 

 

 

Unicef