De leker ikke krig

Du er her:

Unicef

Barnesoldater

Barn hører ikke hjemme i krig. Likevel tjener mange tusen barn som soldater. I en rekke væpnede konflikter verden over rekrutteres barn til å bære våpen og tjene som soldater. De er budbringere eller bærehjelper, og mange av disse blir seksuelt utnyttet.