Barnesoldater

De leker ikke krig

Barnesoldater

Barn hører ikke hjemme i krig. Likevel tjener mange tusen barn som soldater. I en rekke væpnede konflikter verden over rekrutteres barn til å bære våpen og tjene som soldater. De er budbringere eller bærehjelper, og mange av disse blir seksuelt utnyttet.  

  • Omar (navn endret) 12 år står i et UNICEF-støttet transittmottak for nylig frigitte barnesoldater nord i den Sentral afrikanske republikk. Han holder en tegning der han spiller fotball. I væpnet miltærgruppe var han pålagt å være spion i lokalsamfunnet
  • Tidligere barnesoldater i kunst- og håndtverksklasse på et transittsenter i Congo. Det UNICEF-støttede senteret gir mat, tak over hodet, grunnskoleopplæring, yrkesopplæring og andre aktiviteter til tidligere barnesoldater.
Hva gjør UNICEF?

Gir barna nye muligheter

UNICEF arbeider for å gi barnesoldatene et bedre liv, og muligheten til å komme seg ut av krigshandlingene og gjenvinne barndommen. UNICEF er en sterk aktør i organiseringen av prosessen med å få barna tilbake til freden, gjennom avvæpning, demobilisering, rehabilitering og reintegrasjon. Siden 1980 har UNICEF spilt en nøkkelrolle i å sikre frigivingen av barnesoldater i en rekke land, og har vært med på omfattende arbeid med å gjenforene barna med familiene sine og sikre et overnasjonalt system for reintegrering av tidligere barnesoldater.

Demobilisering av barnesoldater

Det krever enormt mot å snu ryggen til alt som har gitt deg respekt og makt

Vi i UNICEF tror at fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres. Slike som disse guttene i Sudan. (29.08 min - eng. tale. © UNICEF/2001)

  • Zainab (navn endret) 16 år står utenfor et transittsenter for tidligere barnesoldater i den Sentralafrikanske republikk. Hun ønsket å hevne drapet på sin forlovede, og sluttet seg til en væpnet gruppe. Da hun var rekruttert ble hun ofte seksuelt misbrukt.
  • 11 år gamle Emmanuel (navn endret), er på et transittsenter for barnesoldater i Congo. Han har nettopp sluppet unna militære styrker, og plages stadig av mareritt og traumer. I Congo er fortsatt 33.000 barn soldater
Mye gjenstår

Et økende problem

Bruk av barnesoldater er et økende problem, og tilgjengeligheten på billige og lette håndvåpen har gjort det enklere for væpnede grupper å rekruttere barnesoldater. Noen blir bortført eller tvangsrekruttert. Andre tvinges inn i soldatenes rekker på grunn av fattigdom, mishandling eller diskriminering. Barn som blir involvert i krigshandlinger opplever både å påføre andre lidelse, og blir utsatt for ekstreme grusomheter selv. Dette hører ingen steder hjemme i barndommen, og gjør forutsetningene for å leve et normalt liv vanskelige.

Hva du kan gjøre

Støtt arbeidet for å gi barndommen tilbake

Ved å støtte UNICEF med et enkeltbidrag eller ved å bli fadder, vil du bidra til vårt arbeid med å beskytte av barn mot vold, mishandling og utnytting. Du kan være med på å gi barnesoldater livet tilbake. 

Unicef