Barnekonvensjonen -liv og lære

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen
Opplegget tar utgangspunkt i plakaten med en barnevennlig versjon av FNs barnekonvensjon som er sendt til alle grunnskoler. Det har fem moduler á to timer pluss en introduksjonsmodul; barns rettigheter i hjemmet, i skolen, i lokalsamfunnet, i Norge og i verden. Hver modul består av aktivitetsark og hjelpeark med kopieringsoriginaler og informasjon. Opplegget kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Nedenfor kan du laste ned alle modulene pluss kopieringsoriginaler og bakgrunnsinformasjon for læreren. Tosidig utgave av plakaten (hhv. nynorsk og bokmål) kan bestilles her. 

RETTIGHETSPOSTEN - ELEVENES EGEN AVISFORSIDE
Etter at modulene er gjennomgått, kan hver elev nå lage sin egen avisforside på nett i «avisa» Rettighetsposten. Her finner du elevsidene med lærerveiledning.


 

Unicef

Introduksjon

Elevene lærer at alle barn har egne rettigheter og at rettighetene står beskrevet i FNs barnekonvensjon.

Last ned introduksjonen (pdf)

Barns rettigheter i hjemmet

Elevene lærer at det ikke er lov å slå barn. Barn har rett til å uttale seg om det som angår dem.

Last ned "Barns rettigheter i hjemmet" (pdf)

Barns rettigheter i skolen

Elevene lærer at alle har rett til å si sin mening og bli hørt i alle spørsmål som har med skolehverdagen å gjøre.

Last ned "Barns rettigheter i skolen" (pdf)

Barns rettigheter i lokalsamfunnet

Elevene lærer at alle barn har rett til å si sin mening om valg som gjøres i lokalsamfunnet.

Last ned "Barns rettigheter i lokalsamfunnet" (pdf)

Barns rettigheter i Norge

Elevene lærer at alle barn har rett til å være den de er og at alle barn skal sikres like muligheter til deltakelse på samfunnsområder gjennom lovverk.

Last ned "Barns rettigheter i Norge" (pdf)

Barns rettigheter i verden

Elevene lærer at ulike land har forskjellige utfordringer mht. oppfyllelse av barns rettigheter, og at de kan påvirke barns situasjon i andre land.

Last ned "Barns rettigheter i verden" (pdf)