Barnekonvensjonen -liv og lære

 

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen Opplegget tar utgangspunkt i plakaten med en barnevennlig versjon av FNs barnekonvensjon som er sendt til alle grunnskoler. Det har fem moduler á to timer pluss en introduksjonsmodul; barns rettigheter i hjemmet, i skolen, i lokalsamfunnet, i Norge og i verden. Hver modul består av aktivitetsark og hjelpeark med kopieringsoriginaler og informasjon. Opplegget kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Nedenfor kan du laste ned alle modulene pluss kopieringsoriginaler og bakgrunnsinformasjon for læreren. Tosidig utgave av plakaten (hhv. nynorsk og bokmål) kan bestilles her. 
 

Unicef

Introduksjon

Elevene lærer at alle barn har egne rettigheter og at rettighetene står beskrevet i FNs barnekonvensjon.

Last ned introduksjonen (pdf)

Barns rettigheter i hjemmet

Elevene lærer at det ikke er lov å slå barn. Barn har rett til å uttale seg om det som angår dem.

Last ned "Barns rettigheter i hjemmet" (pdf)

Barns rettigheter i skolen

Elevene lærer at alle har rett til å si sin mening og bli hørt i alle spørsmål som har med skolehverdagen å gjøre.

Last ned "Barns rettigheter i skolen" (pdf)

Barns rettigheter i lokalsamfunnet

Elevene lærer at alle barn har rett til å si sin mening om valg som gjøres i lokalsamfunnet.

Last ned "Barns rettigheter i lokalsamfunnet" (pdf)

Barns rettigheter i Norge

Elevene lærer at alle barn har rett til å være den de er og at alle barn skal sikres like muligheter til deltakelse på samfunnsområder gjennom lovverk.

Last ned "Barns rettigheter i Norge" (pdf)

Barns rettigheter i verden

Elevene lærer at ulike land har forskjellige utfordringer mht. oppfyllelse av barns rettigheter, og at de kan påvirke barns situasjon i andre land.

Last ned "Barns rettigheter i verden" (pdf)