Barnekonvensjonen 25 år

Opplegg for skolenes jubileumsfeiring og studietur for lærere.
  • Barnas Rettighetskort

Barnas Rettighetskort

Barnas Rettighetskort kan brukes i barnehagen og småskolen i samtaler om barns rettigheter. Materiellet består av 14 kort og et hefte for læreren. Hvert av kortene setter søkelyset på en rettighet, som for eksempel retten til mat, til å gå på skole, ha et sted å bo, si sin mening og bli beskyttet mot overgrep.

Les mer

For småskolen og de eldste i barnehagen.

Barnekonvensjonen – liv og lære

Innføring i FNs barnekonvensjon som legger opp til elevdeltakelse og samfunnsengasjement. Aktiviteter og oppgaver er knyttet til barns rettigheter hjemme, på skolen, i lokalmiljøet, i Norge og i verden. Her kan du laste ned lærerveiledning med aktiviteter, kopieringsoriginaler og bakgrunnsinformasjon  - utarbeidet i samarbeid med Barneombudet.

Les mer

Opplegget dekker kompetansemål i norsk, samfunnsfag og RLE for mellomtrinnet og ungdomsskolen.

#Høross - lar unge bli hørt

Nettside med tilhørende undervisningsopplegg.

Gjennom #Høross vil vi løfte unges stemmer og sette deres meninger på dagsorden. Elevene skal melde inn hva de mener er utfordringer i deres hverdag. Gjennom media vil politikere og andre beslutningstakere bli utfordret på de sakene som barn og unge ønsker fokus på. Ungdom kan delta på eget initiativ eller gjennom undervisningen på skolen.

Last ned undervisningsopplegg til skolene som dekker kompetansemål innen norsk og samfunnsfag for ungdomsskolen og vgs. (PDF)

  • Solund barne- og ungdomsskole
    Solund barne- og ungdomsskole

UNICEF-runden

Et ferdig opplegg for aktivitetsdagen som fokuserer på alle barns rett til utdanning og utdanningens betydning for utvikling. Elevenes aktivitet utløser penger til afrikanske barns skolegang. Alt nødvendig materiell er gratis. På nettsiden kan du enkelt melde på din skole eller klasse. Her kan du også laste ned filmsnutter, power-pointpresentasjon og andre ideer til klasseromsaktiviteter på forhånd.

Les mer

Opplegget dekker kompetansemål i kroppsøving og samfunnsfag på alle trinn. Matte og norsk kan integreres.

  • Bente Bøe Marstein hilser på barna på Kilamba Childrens Centre

Gave til lærere: Studietur til Afrika!

Du kan bli én av fire lærere som får være med på studietur til et av UNICEFs utdanningsprosjekter i Afrika første uke av sommerferien 2015. Lag tidenes feiring, send oss et bilde, og fortell om feiringen på din skole. Skriv også noen ord om hvorfor nettopp du bør være med på denne turen og hvordan du kan tenke deg å bruke erfaringene til glede for skolen din! Send det til laerer@unicef.no innen 20.desember.

Les mer

Unicef


Meld deg på nyhetsbrevet for lærere!
Få forslag til nyttige og tidsaktuelle aktiviteter i skole og barnehage fra UNICEF Norge. Nyhetsbrevet får du tilsendt per e-post to til fire ganger i året.
Navn
E-post